Prøv avisen
Efterlysning

Et forsvundet alterbillede

Billedet her er en skitse til alterbilledet, som hænger i Frederiksborg Slotskirke.

Pastor emeritus Knud Ochsner efterlyser i en mail til bagsiden viden om eller et billede af en altertavle, som ligner den på billedet til højre. Billedet her er nemlig en skitse til det rigtige alterbillede.

Knud Ochsner skriver: ”Maleren Carl Thomsen (1847 -1912) var i sin tid som rektor for Kunstakademiet i København en kendt og agtet kunstner, hvis billeder hang i mange hjem.

Jeg har selv fra mine morforældre arvet et billede fra 1903, der viser en ung kvinde, der er ved at pryde vejen for Jesu indtog i Jerusalem.

For en del år siden så jeg en bog om Københavns kirker (eller måske var det kun Amagers kirker), der viste et alterbillede, hvor Jesus drager ind i staden, budt velkommen af en række kvinder og børn, og en af dem er ”min” unge kvinde. Jeg har ikke siden kunnet opspore bogen, men jeg formoder, at overstående billede fra Dronningens Kapel i Frederiksborg Slotskirke må være en skitse til tavlen.

Hverken Nationalmuseet, Kirkefondet eller provsterne på Amager med flere har kunnet hjælpe mig.

Så nu prøver jeg som en sidste udvej at spørge Kristeligt Dagblads læsere.

Måske er der nogen, der selv har bogen, som vist er fra 1920'erne, eller kan huske, at de har set det gamle alterbillede. Det hænger måske i dag i et privat hjem, men der må forhåbentlig være nogen, der kan hjælpe med at opklare, hvor det er havnet!

Send en mail eller et brev til bagsiden, hvis du kender noget til dette alterbillede.

Knud Oscher har arvet billedet til venstre af en ung kvinde. Hun optræder også på et alterbillede, som Knud Oscher har set i en bog for nogle år siden. - Privatfotos.