Forældres omsorg kan ses på barnets hjerne

God omsorg fra forældrene og stimulerende lege i barndommen giver tydelige spor i hjernen hos unge voksne

Et studie tyder på, at et stimulerende barndomsmiljø kan have en effekt på hjerneudviklingen, som er uafhængig af genetiske anlæg for udviklingen af hjernen.
Et studie tyder på, at et stimulerende barndomsmiljø kan have en effekt på hjerneudviklingen, som er uafhængig af genetiske anlæg for udviklingen af hjernen. Foto: Lars Bahl Denmark.

Jo mere mennesket stimuleres i barndommen, desto mere udviklet hjerne vil barnet få som voksen, viser et omfattende studie, som er gjort af amerikanske forskere ved University of Philadelphia. Det skriver The Guardian.

Studiet viser også, at den mest kritiske tid for børns hjerneudvikling er i fireårsalderen. Deltagerne i undersøgelsen, som havde det bedste opvækstmiljø i denne alder, havde en mere udviklet hjernebark og en bedre sprogforståelse end de andre børn i studiet.

LÆS OGSÅ: Familiens opbrud øger krav til forældre

Det er bevist, at erfaringer fra barndommen har indvirkning på udviklingen af hjernen, men det eneste bevis, forskerne indtil nu har haft for dette, er fra børn, som er blevet misbrugt eller har haft
Martha Farah, som er forsker ved Center for Neurovidenskab ved Pennsylvania Universitet, ville finde ud af, om et normalt udvalg af barndomserfaringer også kunne påvirke hjerneudviklingen.

Farah og hendes kolleger fulgte 64 børn fra familier med en lav socioøkonomisk status fra fødslen, og til børnene var i slutningen af teenageårene.

Da børnene var fire og otte år, var forskerne hjemme hos dem blandt andet for at registrere, hvor mange bøger børnene havde, om de havde aktiviteter, som lærte dem om farver, tal eller om bogstaver, og om de havde musikinstrumenter. Hvor meget omsorg det enkelte barn fik fra forældrene i form af varme og støtte, blev også målt.

Da børnene var mellem 17 og 19 år, scannede forskerne deres hjerner. Resultaterne viste, at udviklingen af hjernebarken var nært knyttet til barnets opvækstmiljø, da de var fire år.

Forældreomsorg og opvækstmiljø i andre aldre havde derimod ingen effekt, erfarede forskerne.

Studiet tyder altså på, at et stimulerende barndomsmiljø kan have en effekt på hjerneudviklingen, som måske er uafhængig af genetiske anlæg for udviklingen af hjernen, siger professor i psykiatri Andrea Danese ved Kings College i London

Dette viser også den særdeles vigtige rolle, forældre og omsorgspersoner har, når det gælder om at udvikle kognitive, sociale og følelsesmæssige evner hos barnet ved at sørge for trygt og stimulerende samvær med barnet, siger han.