Prøv avisen

Forsvundet middelalderby dukker op på Sjælland

Her ses udgravningen af den særdeles velbevarede kælder. – Foto: Mette Olsen/Videnskab.dk

Arkæologer har formentlig fundet ruiner fra middelalderby med blandt andet religiøse motiver i fliser

Spor fra tre gårde omkranset af en landsbygrøft markerer det, arkæologer tolker som centrum af en middelalderlandsby ved navn Tollerup i det sydøstlige Frederikssund på Sjælland.

Gamle skrifter vidner om, at gårdene angiveligt tilhørte byens magthavere. En af kældrene til den største gård er formentlig blevet anvendt til opbevaring af inddragede skatter i form af naturalier.

”Det interessante ved fundet er, at vi har nogle meget gamle skriftlige kilder, der åbner for en helt anderledes forståelse af fundet end det, vi kan tolke alene ud fra udgravningen,” siger Gunvor Christiansen, der er arkæolog ved Roskilde Museum (Romu), til Videnskab.dk.

Landsbyen er første gang nævnt i 1086, og gårdene, arkæologerne har fundet, er fra senmiddelalderen og renæssancen – altså fra år 1400 til 1600.

Ifølge Gunvor Christiansen er der ikke gjort mange lige så velbevarede fund af kældre uden for de store købstæder i Danmark.

I dag ved man ikke, hvorfor Tollerup blev opgivet, men en række gamle kilder vidner om, at byen eksisterede.

Blandt de gamle kilder, der måske kan knytte sig til fundet, er et brev fra kong Knud den Fjerde, som gav landsbyen i gave til biskoppen i 1086. Derudover er der en række skattelister fra Tollerup, der omtaler seks gårde og en hovedgård, som muligvis er brugt til opbevaring af inddraget skat.

Ved siden af de tre gårde ligger en grusgrav, som ifølge Gunvor Christiansen kan være årsagen til, at arkæologerne ikke kan finde de resterende tre gårde.