Prøv avisen

Fra Genesaret Sø til Jerusalem

Israel er utrolig varieret i natur og geografi. Her ses en båd på Genesaret Sø. – Foto: Felix Rejser.

Tag med Kristeligt Dagblad og Felix Rejser på en spændende og givende rejse fra den 11. til den 19. oktober 2013 til landet, hvor kristendommen havde sin vugge

Den kristne tro er uløseligt knyttet til et bestemt geografisk område, Israels land. Jesu liv har to tydelige brændpunkter: Galilæa, hvor han underviste og helbredte i landsbyerne, og Jerusalem, som dannede ramme om de sidste kritiske dage i hans liv, og hvor begivenhederne totalt overrumplede hans disciple.

Denne tur vil blandt andet tage os med til Galilæa, hvor vi skal besøge mange af de steder, som er så velkendte fra evangeliernes beretninger: Nazaret, Kapernaum, stedet for Jesu bjergprædiken, Dekapolis egne. Og vi kommer til at bo helt ned til Genesaret Sø, hvor så mange af hændelserne fandt sted.

I Jerusalem kommer vi helt tæt på Jesu sidste dage og på de store begivenheder fra påsken til pinsedag. Vi vil beundre Jerusalems skønhed, set fra Oliebjerget, sådan som Jesu disciple gjorde det. Herodes den Store oplevede budskabet om barnets fødsel som en veritabel trussel, og vi vil besøge den borg øst for Betlehem, som den grusomme konge opførte, og hvor han fandt sit sidste hvilested. Den danske præst i Jerusalem vil holde andagt med nadver for os i Gravhaven.

LÆS OGSÅ: Skønne kulturbyer og storslået opera

Store dele af vort Gamle Testamente udspiller sig også i Israel og på Vestbredden. Turen her vil berøre bare nogle få af dem: Shilo, som var israelitternes første åndelige centrum efter indvandringen; byen Dan med kong Jeroboams alter; Sikem ved Nablus, hvor Abraham byggede sit første alter, da han var kommet til landet, og Ein Gedi med Davidskilden.

Landet er utrolig varieret i natur og geografi: Golans højdedrag, Jordans kilder, Genesaretsøens smukke verden, ørkenens golde natur og Dødehavet 400 meter under havets overflade. Mange billeder i Bibelen får nyt liv for os ved at rejse i landet. Vi vil få et stærkt indtryk af naturen, der længes desperat efter vand efter sommerens tørke, og af den livgivende magt, som levende kildevand har.

Samaritanerne, som Jesus ofte mødte, har stadig en lille menighed på Garizims Bjerg, og dem vil vi møde og høre deres spændende historie.

Israel fylder også meget i mediebilledet i dag. Kristeligt Dagblads journalist i Mellemøsten, Allan Sørensen, vil komme en aften og tale om den politiske situation i Israel, på Vestbredden og i Mellemøsten generelt. Der vil også blive arrangeret et møde med palæstinensiske kristne i løbet af turen.

I Jerusalem kommer vi helt tæt på Jesu sidste dage og på de store begivenheder fra påsken til pinsedag. – Foto: Felix Rejser.