Møllehave: Gå ikke forbi Hus forbi

Johannes Møllehave har sjældent oplevet mere velredigeret blad end Hus forbi, som sælges af hjemløse. Her har han blandt andet læst om ADHD

Johannes Møllehave vil i fremtiden aldrig gå forbi Hus forbi-bladet på gaden, skriver han. Bladet sælges af hjemløse for 20 kroner styk-ket. Sælgeren tjener otte kroner pr. blad. Det udkom første gang i august 1996 i anledning af FN's interna-tionale fattigdomsår. -
Johannes Møllehave vil i fremtiden aldrig gå forbi Hus forbi-bladet på gaden, skriver han. Bladet sælges af hjemløse for 20 kroner styk-ket. Sælgeren tjener otte kroner pr. blad. Det udkom første gang i august 1996 i anledning af FN's interna-tionale fattigdomsår. - . Foto: Petra Theibel Jacobsen.

Den tryksag, som hedder Hus forbi, har jeg mange gange afvist. Jeg gad det ikke. Forleden købte jeg det og puttede det i min taske. Næste aften læste jeg det og blev ved til den lyse morgen. Jeg har sjældent oplevet et mere velredigeret blad. Forsiden bebuder: ”Voksne med ADHD”, ”Hjemløse oftere i detentionen” og ”Kærligheden brød mønster”. Jeg bemærkede, at der stod: ”Hus forbi er din garanti for, at du støtter hjemløse og socialt udsatte”.

Jeg vidste ikke noget om sygdommen ADHD. Jeg troede kun, det var børn og yngre mennesker, der var ramt af den - nu forstår jeg, at også mange voksne lider af den. Hvad er ADHD? Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Erik Clausen har kaldt det ”Alle Drenge Har Det”. D

et betyder, at det drejer sig om en tilstand præget af hyperaktivitet. Barnet kan ikke holde sig i ro og kan ikke kontrollere sin impulsivitet. Børn og unge voksne med ADHD kæmper ofte med lavt selvværd og dårlige sociale relationer. Man mener, at tre-fem procent af alle børn har ADHD.

Om ADHD-børn læser vi i en anden artikel, at ADHD er en af de diagnoser, der splitter fagkundskaben, fordi nogle advarer mod, at børn, der får diagnosen ADHD, bliver hjulpet medicinsk, mens andre ser positivt på medicineringen.

Jeg ville i øvrigt ønske, at ordet diagnose blev udtalt rigtigt. Alle tv-journalister og mange i sundhedssektoren deler ordet skrupforkert, idet de tydeligt siger diag-nose. Den rette udtale er dia-gnose. Det græske ord ”gnosis” betyder ”viden” eller ”indsigt”. ”Dia” betyder ”gennem”. Lægen indser gennem sin viden, hvad patienten fejler. Jeg har aldrig hørt nogen sige ”diag-lekt”. På græsk findes ordet ”diag” ikke. Ordet ”gnosis” kan sammenlignes med det engelske ”know”.

Hus forbi understreger, at ADHD-medicin har samme effekter som amfetamin. Når man udskriver den medicin, svarer det til at give børn speed på recept. Forskeren Peter Gøtzsche understreger, at hvert 10. barn, der bliver behandlet med ADHD-medicin, udvikler en bipolar lidelse. Det betyder en manisk eller depressiv lidelse.

Mange narkotiske stoffer og antipsykotika kan betyde livsvarige hjerneskader, siger Peter Gøtzsche.

Bladet Hus forbi balancerer mellem de skadelidte og deres skæbner og forskere og videnskabelige kritikere. Jeg er blevet så indsigtsfuld i noget, jeg intet anede om, at jeg i fremtiden aldrig vil gå forbi Hus forbi.

Jeg ser i oktoberudgaven af Hus forbi, at mange Hus forbi-sælgere er døde tidligt. Bladets leder mindes en Hus forbi-sælger, Christian, og bebuder, at i næste måned kommer en lignende mindeartikel om Peter, der døde en uge senere.

Hjemløse og socialt udsatte dør 22 år tidligere end gennemsnitsdanskerne - så meget hårdere er deres liv.