Prøv avisen

Grågåsen er fuglenes forårsbebuder

Grågås, to i luften over mark, marts, Greylag Goose, two in flight, March Foto: .

Grågåsen varsler forår og er nem at spotte for selv den mest utrænede ornitolog

Mens vintergæk og erantis ikke gør stort væsen af deres særlige status som forårsbebudere, forholder det sig ganske anderledes for fuglenes pendant grågæssene, der i disse dage som de første i dyreriget indleder den forestående parringssæson. Grågåsen, der netop nu kan ses vralte af sted i tosomhed eller flyve parvis over himlen, er let at identificere på den karakteristiske gækken og skræppen. Og så er den qua sin fylde alene nem at få øje på for selv den mest uøvede ornitolog.

LÆS OGSÅ: Grågæs stjæler hinandens unger

Nysgerrige naturnydere kan således med fordel begive sig ud til landets mark- og vådområder søer og strandenge for at se den store fugl med de tidlige forårsfornemmelser tage hul på parringssæsonen. Grågåsen bruger den første tid på at udse sig den rigtige partner og finde de bedst mulige ynglesteder, men begynder allerede at lægge æg så tidligt som i marts. De store grå fugle yngler ofte i kolonier. Den største koloni herhjemme er i vejlerne, hvor mere end 1000 grågæspar yngler hvert år. Parrene holder normalt sammen for livstid, og grågæssene kan være meget tillidsfulde på ynglepladser, hvor de ikke er truet af mennesker, for eksempel i Utterslev Mose eller i Tarup-Davinde. Her kan man komme helt tæt på dem, når de søger føde. De store grå fugle finder deres føde på græsplæner og nysåede marker, men vender ved aftentide næbbet mod moser, søer og strandenge, hvor de tilbringer aften og nat trygt vuggende i vandet.