Gråsælen er vendt tilbage til Vadehavet

Bestanden af gråsæler er stigende i både Tyskland og Holland, sælen er også ved at vende tilbage til Danmark, forklarer Charlotte Thøstesen fra Fiskeri og Søfartsmuseet i Esbjerg

I denne tid yngler gråsælen på sandbanker syd for grænsen, men det er et spørgsmål om tid, før der også fødes gråsæleunger i Danmark. –
I denne tid yngler gråsælen på sandbanker syd for grænsen, men det er et spørgsmål om tid, før der også fødes gråsæleunger i Danmark. –. Foto: Johnny Madsen.

Gråsælen, der har været udryddet i Danmark i mere end 100 år, er begyndt at vende tilbage og ses især i Vadehavet. Den største bestand opholder sig i den tyske og hollandske del af Vadehavet, der strækker sig langs 600 kilometer kyst fra Ho Bugt ved Esbjerg til den hollandske by Den Helder. Lige syd for grænsen til Tyskland er en ynglebestand i vækst på sandbanker mellem Amrum og Sild. Og her er ynglesæsonen i fuld gang og efterfølges efter en kort dieperiode af parringssæsonen.

Under parringen bliver hannerne ekstremt territo-riale og kæmper indbydes om hunnerne. Det kan gå ret voldsomt for sig, og den enkelte han kan have et helt harem af hunner, siger biolog Charlotte Thøstesen, Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg.

Gråsælen, der er Danmarks største rovdyr hannen kan blive op til 400 kilo stor har en såkaldt forlænget drægtighedsperiode. Når ægget er befrugtet, befinder det sig i hvilestadium i livmoderen. Først efter en periode på omkring fire måneder sætter ægget sig fast i livmodervæggen og gennemgår den egentlige fosterudvikling, som tager cirka otte måneder.

LÆS OGSÅ: Ræve på frierfødder i januar

Når ungen fødes i februar-marts har den en hvid uldpels, som ikke er vandskyende. Derfor er ungen tvunget til at opholde sig på land, indtil den rigtige pels efter tre-fire uger er vokset ud. Sælungerne dier hos mo-deren i tre uger, hvorefter de må klare sig selv.

På Rødsand ved Gedser blev der i 2003 fundet en levende gråsælunge. Ellers er der endnu ikke set ynglende gråsæler i Danmark. Men det er et spørgsmål om tid, før gråsælen også vil føde sine hvide uldtotter herhjemme.

Bestanden er stigende både i Tyskland, Holland og herhjemme. Sælerne bevæger sig over hele året i Vadehavsregionen, så det er i hvert fald en mulighed, at vi snart kommer til at se ynglende gråsæler og unger i den danske del af Vadehavet, siger Charlotte Thøstesen.

Selv om gråsælerne indtil videre overvejende yngler syd for grænsen, har Danmark alligevel en andel i foretagendet via Nationalpark Vadehavet, Danmarks Internationale Nationalpark, som er etableret i samarbejde med Tyskland og Holland.