Hvad er meningen med november?

November er den mørke allehelgensmåned. Den prydes sjældent af sne og føles ifølge Henrik Nordbrandt fem gange længere end årets andre måneder

Sangsvaner i disen ved Holsteinborg Nor.
Sangsvaner i disen ved Holsteinborg Nor. Foto: Michael Stoltze

Første søndag i november er allehelgensdag.