Prøv avisen

Hvad skrev Kaj Munk i digtet om den blå anemone?

Ifølge Lise Munk skrev Kaj Munk ’vor’ og ikke ’din’ skaber i sit digt om anemonen. – Foto: .

sidste uge efterlyste bagsiden viden fra læserne om, hvorvidt Kaj Munk i sit digt om den blå anemone skrev vor skaber eller din skaber i det sidste vers.

Mange læsere har skrevet til os med viden og holdninger til emnet. En af dem er Anna Saarup Brinth fra Bording. Hun skriver:

Jeg har læst under Efterlysning bag på Kristeligt Dagblad, at der hersker nogen tvivl om, hvad Kaj Munk i 1943 skrev i den sidste linje af digtet Hvad var det dog, der skete, også kaldet Den blå Anemone.

LÆS OGSÅ: Hvad skrev Kaj Munk i digtet om den blå anemone?

Jeg kan oplyse, at jeg de sidste cirka fem år af Lise Munks liv havde personlig kontakt med hende og besøgte hende flere gange, skrev også lidt sammen med hende og telefonerede lidt med hende.

En af de gange, jeg besøgte hende, havde jeg min niendeklasse fra Bording Skole med. Eleverne og jeg havde aftalt, at vi skulle arbejde med emnet Kaj Munk, og så ville jeg undersøge, om vi måtte komme på besøg hos Lise Munk. Hun tog godt imod os. Jeg havde medbragt Den blå Anemone og spurgte Lise, om vi skulle synge den for hende, hvilket hun sagde ja tak til.

Inden vi nåede at begynde på sangen, sagde Lise: Ja, Kaj skrev jo i den sidste linje vor skaber, men der er så mange sangbøger, der har lavet det om til din skaber, og hun tilføjede: Og der er så mange sangbøger, hvor der kun er fire vers med. Kaj skrev jo fem vers. Jeg kan oplyse, at vi havde den rigtige ordlyd og det rigtige antal vers med, og jeg forstår godt Lise Munks ønske om, at man skal holde sig til det, hendes mand har skrevet.

Jeg er indehaver af en kopi af Kaj Munks håndskrevne manuskript til Den blå Anemone, og det er morsomt at se, hvordan Kaj Munk har arbejdet, ligesom vi andre gør, hvis vi skriver en sang: skriver, streger over, skriver oven over det først skrevne og så videre. Kaj Munk har virkelig skrevet vor skaber. Hvis man ønsker dokumentation for rigtigheden af ordlyden, kan man henvende sig til Kaj Munk Forskningscenter på Aalborg Universitet, hvor originalen med Kaj Munks håndskrift befinder sig. Jeg er bestyrelsesmedlem i Kaj Munk Selskabet.

Jeg kan fortælle, at under elevernes og mit besøg lod Lise Munk hver elev trække en nummereret seddel op af Kaj Munks høje, sorte hat, som ellers havde sin vante plads i gangen. Forinden havde Lise bedt eleverne blive enige om et lykkenummer. Det blev nr. 8, og Lars, som trak det nummer, fik af Lise foræret et eksemplar af Kaj Munks skuespil Niels Ebbesen, hvori Kaj Munk helt klart markerer sin holdning til tyskernes besættelse af Danmark. På titelbladet havde Lise Munk skrevet slutreplikken fra skuespillet. Bonden Niels Ebbesen siger, efter at han er blevet hyldet for, at han har dræbt den tyske grev Gert, der havde besat Danmark: Jeg har fået løn nok, den største af alle, at mine børn kan vokse op og være danske.

Desuden skrev Lise: Bring en hilsen med til Hørbylunde.

Jeg gjorde for øvrigt kommissionen, der skulle udarbejde 18. udgave af Højskolesangbogen, og hvor jeg vidste, at Den blå Anemone skulle indgå, opmærksom på det, Lise Munk havde sagt til mig om vor skaber og de fem vers. Jeg fik det svar, at man var opmærksom på det, og udgaven i højskolesangbogen er korrekt.

Jeg har haft stor glæde af mere end 80 gange at holde foredrag over emnet Mit møde med Lise Munk, og jeg har billeder fra Vedersø præstegård, der viser, hvordan hjemmet var indrettet også mens Kaj Munk levede.