Prøv avisen

Hvad skrev Kaj Munk i digtet om den blå anemone?

Disse små forårsbebudere inspirerede Kaj Munk til at skrive det berømte digt om den blå anemone. Foto: .

Flere læsere har henvendt sig med viden om Munks digt om den blå anemone

Siden bagsiden i onsdags efterlyste viden fra læserne om, hvorvidt Kaj Munk i sit digt "Den blå anemone" skrev "vor skaber" eller "sin skaber", og om det mon hed "søblå" eller "sølvblå", er der kommet masser af mail og breve om sagen.

LÆS OGSÅ: Din skaber eller vor skaber?

Gudrun Jessen, der er gift med tidligere sognepræst i Thyregod Peter Neergaard Jessen, skriver følgende:

"I 1991 døde sognepræst Christian Overgaard, Vedersø, som var min mands nære ven, og nogle år senere samlede og udgav min mand 15 af hans prædikener under titlen 15 Vedersøprædikener.

I den anledning kørte vi til Vedersø for at give fru Munk et eksemplar. Vi have kendt fru Munk gennem alle de år, hvor Christian Overgaard var præst i Vedersø og blev glade for en invitation til aftensmad sammen med flere af den yngre generation. Det blev et fornøjeligt og livligt aftensbord. Sødskendeflokken Munk var diskussionslystne og ikke enige om alting, heller ikke med os. EU blev diskuteret, indvandringsspørgsmålet også, bølgerne gik højt. Fru Munk lyttede! På et tidspunkt ønskede hun, at vi skulle synge Den blå Anemone, teksten blev delt om, og jeg husker tydeligt, ja, jeg kan endnu høre fru Munks stemme, efter endt sang:

Sådan skrev Kaj slet ikke! Han skrev Vor Skaber

M. v.h. Gudrun Jessen, g.m. tidl. Sognepræst Peter Neergaard Jessen, Thyregod Vester.

Vedr. Kaj Munks: Den blå Anemone og efterlysning af den originale ordlyd

Jeg er i besiddelse af en udgave af Kaj Munk`s: Sidste Digte. Den skæbne er ej til os

Nordens Friheds Forlag - Frit Nordisk Forlag, København 1944

I denne udgave står der søblå flor og din skaber.

Jeg ved ikke om det kan bidrage til en opklaring.

Venlig hilsen

Ingegerd Christensen

Kirke Eskilstrup