Prøv avisen

Hvilken kirke har mon det største kirkeskib?

I Marstal Kirke hænger syv kirkeskibe, hvilket vidner om søfartens betydning for Marstal op gennem historien. På billedet ses kirkeskibet ”Christian IX”. – Foto: Marstal Søfartsmuseum.

Danmarks største kirkeskib hænger angiveligt i Aarhus Domkirke, men nu gør Marstal det rangen stridig

Enigheden i Aarhus Domkirke er Danmarks største kirkeskib. Det kan man læse på domkirkens hjemmeside, hvor målene opgives til 2,65 meter i længden og 3,50 meter i højden. Men rekorden udfordres nu af kirkeskibet Christian IX i Marstal Kirke på Ærø. Det er Knud Nielsen, turistguide på Ærø, der har været i gang med målebånd og beregninger efter et besøg i den aarhusianske domkirke.

Jeg har jo altid fortalt folk, når jeg viser dem rundt i Marstal Kirke, at vi har Danmarks næststørste kirkeskib, kun overgået af Enigheden i Aarhus Domkirke. Men hvad er nu størst? Er det højden, vi skal måle på? Er det længden? Eller længden ganget med højden? Hvis vi måler højden, er skibsmodellen i Aarhus størst, for højden på kirkeskibet i Marstal er kun 2,50 meter. Hvis det derimod er længden, er kirkeskibet i Marstal Kirke længere, nemlig 3,21 meter, siger han.

Og endelig, konkluderer Knud Nielsen: Hvis man ganger længden med højden, er skibet i Aarhus godt seks kvadratmeter og skibet i Marstal godt otte kvadratmeter:

Så jeg tror, at jeg fremover vil fortælle vores besøgende, at Christian IX i Marstal Kirke er Danmarks største og Enigheden det næststørste.

LÆS OGSÅ: Paris' kirker forfalder

På M/S Museet for Søfart i Helsingør, der indtil 2001 fungerede som Kirkeministeriets konsulent vedrørende kirkeskibe, vil museumsinspektør Thorbjørn Thaarup ikke blande sig i diskussionen. Men han fortæller, at de metoder, man har opmålt skibe efter altså dem i naturlig størrelse og dem, som told- og havneafgiften blev beregnet på grundlag af har ændret sig op gennem tiden. I en periode blev danske fartøjer for eksempel konsekvent målt en sjettedel mindre, end de i virkeligheden var, hvilket sparede den danske skibsfart for afgifter i udlandet.

De to kirkeskibe, der nu kappes om størrelsen, har i øvrigt en historie, der minder lidt om hinanden. Passende for et skib er de begge ankommet via havet: Ifølge traditionen er skibsmodellen af fregatten Enigheden i Aarhus bygget i Holland på bestilling af Peter den Store, som modeltegning til det russiske værft, der skulle bygge krigsskibe til zaren, men det nåede aldrig så langt. Transportskibet forliste under en storm ved Skagen, men modellen af krigsskibet drev næsten uskadt i land.

På en auktion købte nogle fiskere fra Aarhus modellen, og dermed endte det under hvælvingerne i Aarhus Domkirke.

Skroget af Christian IX blev fundet drivende i Nordsøen af nogle Marstal-søfolk, som tog det med hjem, fik det rigget op og skænkede det til kirken. Her blev det ophængt i 1804, og i 1868 blev navnet ændret fra Ærøe til det nuværende. Marstal Kirke har syv kirkeskibe, hvilket vidner om Marstals tætte tilknytning til havet og søfartens altafgørende betydning for byen.