I fugleflugt over Vadehavet

Naturvejleder, ornitolog og fugletegner Marco Brodde fra Fanø udgiver bog med tekst om og tegninger af fugle i den danske del af Nationalpark Vadehavet

Storspover ved Klingebjergvej på Halen på Fanø i juli 2015. Akvarellen er med i bogen og var også med på udstillingen i London.
Storspover ved Klingebjergvej på Halen på Fanø i juli 2015. Akvarellen er med i bogen og var også med på udstillingen i London.

Lyden af vindrosler, der trækker om natten i oktober, er for Marco Brodde et lige så vigtigt tegn på efterår, som det for de fleste andre er, at skoven bliver gul og rød. Fuglene er for naturmanden fra Fanø både arbejde og passion.

I begyndelsen af december udgiver 41-årige Marco Brodde bogen ”Horisontlinjer - fugle og vadehav” med akvareller, skitser, koldnålsraderinger og tekster om fugle i Vadehavet.

”Det er mit personlige kunstneriske indtryk af fuglene i Vadehavet og på Fanø. Jeg lader fuglene fortælle historien om Vadehavets betydning som naturområde,” siger Marco Brodde, der er ansat som natur- og kulturvejleder i Fanø Kommune.

Vi mødes i ”Kulturfabrikken” i den gamle brugs' tidligere flaskehus, hvor Marco Brodde er i gang med at indrette atelier med blandt andet en trykpresse, hvor han kan føre sine koldnålsraderinger af fugle over på papir.

Hvert forår og efterår passerer 10-12 millioner trækfugle Vadehavet, hvor de hviler og fouragerer på vej til og fra deres vinterkvarter i Sydeuropa og Afrika. Den fritlagte havbund ved lavvande - vaden - udgør et kæmpemæssigt spisekammer for fuglene.

”Horisontlinjer i bogens titel henviser banalt til Vadehavets ubrudte horisont. Men i overført betydning henviser det også til, at vi skal forstå og være ydmyge over for, at fuglene flyver ud bag ved den dér horisont. De kommer fra fjerne horisonter og flyver til endnu fjernere horisonter, og vores lokale mudderhul - sagt med et glimt i øjet - i Vadehavet er kun en lille, men dog enormt vigtig rasteplads på vejen,” siger Marco Brodde.

For tre år siden gik han i gang med at udvælge de tegninger fra sine mange skitsebøger, som han ville have med i bogen. Og han begyndte at tegne og male større, mere gennemarbejdede værker til bogen. Marco Brodde har valgt, at bogen skal indeholde de mest karakteristiske fuglearter på Fanø og i Vadehavet i stedet for de meget sjældne arter, som enhver entusiastisk ornitolog ellers hele tiden håber på at støde ind i.

”Jeg synes for eksempel, at de islandske ryler er interessante og karakteristiske om foråret, når det er de gamle, voksne fugle, der kommer, og om efteråret, når det er de unge, grå fugle, der ser helt anderledes ud. Derfor måtte jeg have de islandske ryler med på begge årstider. Vandrefalken fylder også meget. Den er der så meget myte i,” siger han.

Bogen er bygget op efter årstiderne. Den består af faglige beskrivelser, personlige dagbogsnotater og fyldige billedtekster - det er ”en lystvandring gennem Vadehavets evigt foranderlige landskab i Marco Broddes ord og billeder”, som redaktøren har formuleret det på bogens inderflap.

Tegningerne bliver til ved, at Marco Brodde tegner skitser af fuglene ude i naturen. Nogle arbejder han så videre på hjemme i atelieret.

”Tegningerne er båret af oplevelsen ved, at jeg går ud i naturen og tegner. Det fylder efterhånden meget for mig at få tegnet fuglene,” siger han. ”Det er en udfordring at nå at tegne fuglene, fordi de bevæger sig.”

”De almindelige fugle bliver ved med at være interessante at tegne, fordi du bliver ved med at opleve dem på ny. Hver gang, man ser dem, er de forskellige. For eksempel spiller lysforholdene ind. Dit motiv bliver voldsomt mere interessant, hvis du har et kraftigt modlys, så kun lige nakken eller ryggen af for eksempel en gås er i højlys, og resten ligger i skygge,” siger fugletegneren.

Marco Brodde tager ikke stilling til, om hans tegninger er kunst, men et faktum er det, at han netop har deltaget i udstillingen ”The Natural Eye 2015” i Mall Galleries i London. En sammenslutning af professionelle naturkunstnere, Society of Wildlife Artists, inviterer hvert år nye talenter til at indsende værker til et hjørne af udstillingen. 777 værker blev sendt ind, 50 blev udvalgt, og iblandt dem var fire af Marco Brodde - tre akvareller og en koldnålsradering.

”Det er for mig et enormt peak, at nogle af mine absolutte forbilleder inden for den her genre har vurderet mine ting og sagt, at de kan komme med på vores udstilling.”

En kaskelothval strandede i februar 2015 ved Sønderho. I forgrunden skitser af edderfugle og i luften over hvalen strandskader. Akvarellen er med i bogen og var også med på udstillingen i London.- Illustrationer: Marco Brodde.
En kaskelothval strandede i februar 2015 ved Sønderho. I forgrunden skitser af edderfugle og i luften over hvalen strandskader. Akvarellen er med i bogen og var også med på udstillingen i London.- Illustrationer: Marco Brodde.
Marco Brodde
Marco Brodde