Prøv avisen
Mindesmærker

I Helberskov sluttede Anden Verdenskrig først den 10. maj 1945

På stedet, hvor lods Welling blev fundet dræbt den 6. maj 1945, er rejst en beskeden mindesten. Foto: Kaja Weidemann Jeppesen

Frihedsbudskabet nåede det danske folk den 4. maj om aftenen. Men først den 10. maj overgav den sidste afdeling tyskere i Danmark sig

Stedet var Helberskov, en landsby ved kattegatkysten i Mariagerfjord Kommune. Her havde beboerne i besættelsesårene levet side om side med en tysk lyttepost og dens skiftende mandskab. Lyttepostens kommandant, oberstløjtnant Simon, havde svært ved at tro, hvad der blev ham fortalt den 4. maj om aftenen. Han ville først overgive sig og sin besætning, når der forelå nærmere instruks.

Han og en del af hans folk gravede sig yderligere ned i Bjerget, en høj bakke, der hæver sig over Helberskov By. Han tillod ikke, at Helberskovs borgere begyndte at feste, da krigen var forbi.

Købmand Frederiksenhejste i sin glæde Dannebrog. Tyskerne savede flagstangen over og truede borgerne med repressalier, hvis de flagede, eller på anden måde foretog handlinger, som tyskerne kunne opfatte som demonstration.

Harmen slog for alvor igennem, da en af lodserne på Als Odde, Ib Welling blev fundet skudt på Als Odde ved middagstid den 6. maj. Lokalt var man overbevist om, det var tyskerne på Bjerget, der stod bag. Der udpegedes to mænd, begge Gestapo-folk.

Lods Welling var skudt ned bagfra. Dræbt af ni skud, heraf otte fra en maskinpistol, affyret på klods hold.

Hvad der var gået forud, kan man i dag kun gisne om. Ib Welling var i krigens sidste dage gået ”under jorden”, og han følte sig utvivlsomt på den sikre side, da han efter at have hørt frihedsbudskabet den 4. maj om aftenen kom frem fra sit skjul og begav sig mod hjemmet på Als Odde.

Her mødte han sine banemænd. Han nægtede antageligt at samarbejde, og sagen blev afgjort med en maskinpistolsalve. På stedet, hvor lods Welling blev fundet den 6. maj, er rejst en lille beskeden mindesten.

Frem mod den 10. maj forsøgte flere på Helberskovfæstningen at slippe bort. Det lykkedes nogle at komme over Mariager Fjord i småbåde, men de blev på sydsiden opbragt og beordret tilbage. Bådene blev herefter ødelagt. En nat lykkedes det 14 tyskere at slippe ud; de overgav sig til de danske myndigheder og blev sendt sydpå fra Hadsund.

Omkring den 9. og den 10. maj skønnedes det af lokalbefolkningen, at der var godt et halvt hundrede tyskere tilbage på Bjerget. Det var en oplysning, der blev videregivet til en engelsk panservognsstyrke, som fra Randers var beordret mod Helberskov. Turen blev et sandt triumftog. Englænderne blev modtaget som helte, og uden at tage mindste notits af tyskerne i deres svært bevogtede fæstning, kørte de fire-fem panservogne ind mod Bjerget.

Englænderne parkerede i den store sandgrav lige under den tyske stilling, krøb ud af vognene og fandt spritapparaterne frem og gav sig til at lave te!

Over dem lå et halvt hundrede tyske soldater med fingrene på aftrækkerne -og sandsynligvis med flossede nerver!

De lokale holdt sig nervøse i baggrunden - men intet skete.

Efter nogen tids stillingskrig, og da teen var drukket, gik englændernes leder, den 21-årige løjtnant Phipps sammen med danske modstandsfolk, tolk og øvrighedspersoner til den tyske lejr og beordrede våbnene nedlagt og afleveret. Det gik den tyske oberstløjtnant herefter med til. Ikke et eneste skud løsnedes.

Klokken 14 blev sat som frist for aflevering af våben, mandskabslister, materiel med videre, og det var anseelige mængder, der herefter af tyskerne blev båret ud fra Bjerget.

Der blev ikke truffet afgørel-se om mordet på lods Welling, og da man senere forsøgte at finde oberstløjtnanten mellem de tyske styrker, der passerede grænsen, var han sporløst forsvundet. Givetvis slap han igennem med ændret udseende eller i en anden uniform. Da roen igen havde lagt sig over Helberskov, diskede beboerne op for de engelske tommyer med smørrebrød og lækkerier.

I Hadsund var gaderne et stort menneskehav, da panserkøretøjerne kom igennem hen på aftenen. Englændernes tilbagetur mod Randers blev et sandt triumftog.

Tyskerne på Bjerget var i kamp ved flere lejligheder. I marts 1945 passerede 60- 80 allierede fly lavt over området, og det kom til skudveksling. Flyene var på vej mod en tysk konvoj i Kattegat, og på hjemturen udviklede skydningen sig. Mindst én tysker såredes alvorligt. Huse bar mærker af skydningen, og den en vinge på Als Mølle ødelagdes af en granat.

På udturen mod Kattegat kom flyene ind over Hadsundbroen, men den tyske vagt åbnede ikke ild !!