Israel – brændpunkt og mødested

Tag med Kristeligt Dagblad og Felix Rejser til Israel: Et land, to folk og tre religioner – den 23.-30. maj 2017

Udsigt over Jerusalem fra Dominus Flevit-kirken, også kaldet Tårekirken, på Oliebjerget. –
Udsigt over Jerusalem fra Dominus Flevit-kirken, også kaldet Tårekirken, på Oliebjerget. – . Foto: ThinkstockPhotos.

Et møde med Israel er et møde med et land, hvor den bibelske fortid definerer nutiden, og hvor mennesker med vidt forskellige historier og religiøse ståsteder lever side om side og dog adskilt af både synlige og usynlige mure.

Jerusalem er en by med betydning for både jøder, kristne og muslimer. På skift har de tre religioner haft magten i byen, hvilket fortsat ses og mærkes på byens rytme og udtryk. De tre religioner har hver deres forklaring på byens betydning for dem, og alligevel er der en sammenhæng og gensidig afhængighed.

På turen skal vi krydse landet fra nord til syd og fra vest til øst. Vi kommer så langt mod nord som grænsen til Libanon og Syrien og så langt mod syd som ørkenborgen Masada, bygget af geniet og fantasten Herodes den Store.

Vi kører langs med Middelhavet i vest, hvor havnebyen Cæsarea var porten til Rom og stedet, hvorfra apostlen Paulus kom ud på sin sidste rejse. Vi kører langs med Det Døde Hav i øst og besøger Qumran, hvor de gamle skriftruller blev fundet. Vi skal til Vestbredden og besøge Betlehem og bo i Jeriko.

I Galilæa skal vi nyde det flotte landskab og både sejle på og bade i Genesaret Sø. Her og ikke mindst i Jeru- salem skal vi i lyset af geo-grafien og arkæologen se på Jesus og Det Nye Testamentes budskab og blive klogere på, hvorfor Jesu budskab gav ham både venner og fjender.

I Betlehem og i Judæas ørkenklostre skal vi møde kirkefædrenes budskab og nutidens munke.

Som noget, der sætter turen i perspektiv, skal vi på hele turen møde mennesker, hvis hverdag er formet af landets historie og den aktuelle situation i både Israel og Palæstina. Gennem deres beretninger får vi endnu et filter til at se og – måske – forstå lidt mere af det Israel, som vi kender i dag.

På rejsen besøger vi også Holocaust-museet Yad Vashem. –
På rejsen besøger vi også Holocaust-museet Yad Vashem. – Foto: Polfoto