Prøv avisen

Kaj Munk skrev både din og vor skaber

Dette håndskrevne manuskript findes på Kaj Munk Forskningcentret. Der står ”vor Skaber” i sidste verselinje. Der har dog efter al sandsynlighed fandtes en endnu tidligere version, hvor der har stået ”din Skaber”. – Illustration: Kaj Munk Forskningscentret.

Digterpræsten Kaj Munk har lavet flere versioner af digtet om den blå anemone. I en version fra sommeren 1943 står der din Skaber, og i en anden version, der udkom efteråret 1943, står der vor Skaber

Gennem den seneste tid har der på bagsiden været en livlig debat om, hvorvidt Kaj Munk skrev din skaber eller vor skaber og søblå eller sølvblå i sit digt om den blå anemone. Bagsiden har modtager omkring 50 mails og breve fra mennesker, der har et bud på det rigtige svar. Og læserne argumenterer lige veldokumenteret og lidenskabeligt for både din og vor.

LÆS OGSÅ: Hvad skrev Kaj Munk i digtet om den blå anemone?

I håb om at finde et entydigt svar på spørgsmålet kontaktede overtegnede Kaj Munk Forskningscentret ved Aalborg Universitet. Her kunne akademisk medarbejder Jørgen Albretsen bekræfte, at det ikke er så ligetil en sag at finde ud af, hvad Munk skrev.

Som alle andre digtere og forfattere har Kaj Munk lavet forskellige udkast på papir, før hans værker er kommet på tryk. Derfor kan man finde flere versioner af den blå anemone, siger Jørgen Albretsen.

Han henviser til det allerførste tryk, der kom med digtet om den blå anemone. Det var et særtryk af digtet, der hed Den blaa Anemone, som i efteråret 1943 blev trykt i 300 eksemplarer hos A. Rasmussens Bogtrykkeri i Ringkøbing og sendt ud til venner og bekendte som en julehilsen i julen 1943.

Blandt dem, der modtog et særtryk var pastor H.H.H. Sigumfeldt i Aarhus. Hans udgave findes i dag på forskningscenteret. Her står blandt andet i første vers: og gav den med sit søblaa Flor, mens der i sidste linje står: Hvor er vor Skaber stor. På den første side er der en dedikation til Pastor Sigumfeldt, og under den en vignet af en blå anemone med teksten Du lille Anemone, hvor er vor Skaber stor.

Vor skaber står der også i den mindeudgave med Kaj Munks dramaer og digte, som udkom i 1949 og var redigeret af Niels Nøjgaard og Knud Bruun Ramussen. Niels Nøjgaard var Kaj Munks studiekammerat og gode ven.

Som yderlig støtte til teorien om, at Kaj Munk skrev vor Skaber, er der flere beretninger fra læsere, som har haft kontakt med Kaj Munks enke, Lise Munk, som ved flere lejligheder har sagt, at hendes mand skrev vor Skaber.

Nu skulle man så tro, at spørgsmålet var besvaret. Men så enkelt er det ikke.

Sognepræst Ole Grabas fra Slagelse gør nemlig i en mail opmærksom på, at der er en endnu tidligere version af digtet, som Kaj Munk allerede i sommeren 1943 gav til Arne Sørensen, der var leder af partiet Dansk Samling.

Arne Sørensen udgav i 1945 på Samlerens Forlag en samling Sidste Digte. Heri findes Den blå Anemone, og sidste vers slutter her således: Du lille Anemone, hvor er din Skaber stor.

Ole Grabas har undersøgt sagen nøjere, og han skriver:

Rigtig spændende bliver denne samling Sidste Digte, når man læser Arne Sørensens forord, der i uddrag lyder således: Under et Besøg i Vedersø i Sommeren 1943 gav Kaj Munk mig en Samling Digte til Udgivelse på et Tidspunkt, vi senere skulle blive enige om. Vi nåede ikke at bestemme det, inden Tyskerne dræbte ham. Jeg valgte derfor at udsende Samlingen på Bonniers Forlag i Stockholm i foråret 1944 for at vise, at Digtere dræber man ikke ved at myrde dem ... Den nu foreliggende danske Udgave er et uændret Optryk af den svenske. Ud fra oplysningerne i dette forord kan det vel holdes for sikkert, at Den blå anemone fra Kaj Munks ånd og hånd findes i en version med slutordene: Du lille anemone, hvor er din skaber stor. skriver Ole Grabas.

Grabas oplysninger bekræftes af Jørgen Albretsen på Kaj Munk Forskningscentret i Aalborg, der mener, at det sagtens kan være, at Kaj Munk har været i tvivl om, hvad han ville skrive, og derfor har vekslet mellem din skaber og vor skaber.

Kaj Munks digt findes altså i to versioner, og ifølge Ole Grabas optegnelser understøttes den teori af en bemærkning fra udgivers side, trykt under indholdsfortegnelsen til mindeudgaven. Her står der at læse: Det bemærkes, at der ofte er betydelige forskelle mellem de versioner, hvori Munks digte blev offentliggjort. Undertiden gav han dem også nye titler. Nærværende udgave (mindeudgaven) holder sig bestandig til den sidste form, hvori digt og titel foreligger fra Munks hånd.

Kigger man nøje på Kaj Munks original, som er afbilledet her på siden, har der også været en tredje version: I sidste vers har der stået Hvor er Gud Herren stor. Dette er streget ud og skiftet ud med vor Skaber. Førstnævnte version findes ikke på tryk nogen steder.

Efter al sandsynlighed er det versionen med din Skaber, der har cirkuleret i modstandsbeværelsen un-der Anden Verdenskrig, og derfor er det den version, der sidenhen blev særdeles udbredt. Kaj Munks digt om anemonen var allerede meget populært i krigens sene år, selvom det har været vanskeligt at udbrede det.

Det var jo farligt at skrive illegale tekster ned under krigen. Derfor har der sandsynligvis cirkuleret flere forskellige versioner. Digtet er ofte blevet skrevet ned i hånden eller overleveret mundtligt, så der har sagtens kunnet indsnige sig fejl, siger Jørgen Albretsen.

Som eksempel giver han linjen i første vers, hvor der i originalmanuskriptet står dybblå Flor. Siden er der kommet versioner med søblå og sølvblå. Ifølge Jørgen Albretsen er det søblå, der er det rigtige.

Hermed håber bagsideredaktionen, at spørgsmålet om, hvad Kaj Munk i virkeligheden skrev i sit smukke digt, er blevet besvaret, og vi siger tak for de mange bidrag, der er kommet.