Prøv avisen
Nyt fra national-parkerne

Brug naturen uden at forstyrre den

Har man mod på en af de helt lange vandreture, kan man starte ved Agger Tange og gå gennem kystlandskabet til Hanstholm. – Foto: Nationalpark Thy

I Thy byder nationalparken folk velkommen til mange kilometer vandresti, samtidig med at der værnes om den vilde natur

I 2017 blev det ikke mindre populært at være aktiv i naturen. Et fristed fra hverdagens mange indtryk. Mental afslapning, mens energidepoterne fyldes på naturlig vis. Havets brusen og naturens rolige puls trækker vist i de fleste af os.

Gåture og naturoplevelser topper stadig hitlisten over foretrukne friluftsaktiviteter ifølge en undersøgelse offentliggjort af Friluftsrådet i efteråret 2017. Den viste også, at 75 procent af danskerne mener, at friluftsliv bidrager til livskvaliteten.

Et godt sted at få frisk luft er i Nationalpark Thy, der har et helt net af vandrestier – i alt 57 rutevarianter med en samlet længde på 138 kilometer, og har du mod på en af de helt lange ture med rygsæk og vandrestøvler, kan du gå ad Vestkyststien fra færgehavnen på Agger Tange og 63,8 kilometer mod nord igennem kystlandskabet til Hanstholm.

En mindre gåtur kan måske også gøre det, og her er vandreruten ved Isbjerg et godt bud. Den cirka 2,5 kilometer lange rute ligger på kanten af det store vildtreservat syd for Hanstholm og udgør det højeste punkt i reservatet med sine 56 meter over havet. Som led i Realdanias kampagne Stedet Tæller blev Isbjerg moderniseret i 2017. Nu udgør aluminiumsstøbte forme – inspireret af landskabet og de fremskudte morænebakker – udsigtspunkter, der får dig til at standse op og lade blikket vandre. Her er det muligt at komme helt tæt på noget af Danmarks mest sjældne og sårbare natur.

Men hvad siger den sårbare natur til den stigende interesse for friluftsoplevelser?

I 2016 fik nationalparken udarbejdet en analyse af menneskets påvirkning af naturen, og ifølge nationalparkplanen fra samme år må der under ingen omstændigheder spændes ben for naturen, og planen skal balancere mellem de – nogle gange modsatrettede – interesser, der er mellem at benytte og beskytte naturen.

Analysen viste, at et af de vigtigste fokuspunkter for nationalparken er forstyrrelse. På samme måde som vi forstyrres af larmende adfærd eller hensynsløse trafikanter, opfatter dyrelivet også menneskers færden som forstyrrende. I stedet for at søge føde og passe deres yngel bruger de dyrebar energi på at være på vagt og eventuelt flygte.

Hvordan dyrene – trods menneskets færden – forbliver uforstyrrede, er ikke så enkelt. Der er nemlig meget stor forskel i arternes grad af skyhed, som igen varierer afhængig af tid og sted og muligheden for tilvænning. Se bare på kronhjortene i Dyrehaven, der lever side om side med tusindvis af tilskuere, mens kronhjortene sjældent lader sig spotte i dagslys i Nationalpark Thy. Men det er blot et eksempel ud af mange. Andre dyr, for eksempel nogle af vores mest sjældne fugle, tåler så dårligt forstyrrelse, at det truer dem på deres eksistens.

I Nationalpark Thy byder vi det nye år velkommen. Nye formidlingspunkter er på tegnebrættet. Mere sammenhængende klitnatur og en nænsom og bæredygtig totalrestaurering af Lodbjerg Fyr med forbedrede stier i naturen omkring. Det hele planlægges med bufferzoner til det sårbare plante- og dyreliv, så vi værner om det, vi alle sammen brænder for: den vilde natur.

Torben Juul-Olsen er bestyrelsesformand i Nationalpark Thy.

Ensian Blåfugl Foto: J.K.Kjaergaard/visfoto.dk
Krondyr Foto: J.K.Kjaergaard/visfoto.dk