Kunstnere tager livtag med Vadehavet

Tre kunstnere har fået tildelt et kunstnerophold i Nationalpark Vadehavet. De er i gang med at undersøge, hvordan man kan skabe kunst ved at kombinere musik, performance, dans og film med Vadehavets natur og kultur

Hvad sker der, når menneskets krop møder naturens krop? Det er tre kunstnere i gang med at finde svar på i forbindelse med et kunstnerophold i Nationalpark Vadehavet.
Hvad sker der, når menneskets krop møder naturens krop? Det er tre kunstnere i gang med at finde svar på i forbindelse med et kunstnerophold i Nationalpark Vadehavet. . Foto: Alexandra Buhl.

Kan man legemliggøre forholdet mellem mennesket og Vadehavet på godt og ondt gennem musik, billeder og koreografi? Det spørgsmål er tre københavnske kunstnere lige nu i fuld gang med at finde svar på i forbindelse med et to uger langt ophold i vadehavsområdet.

Nationalpark Vadehavet står bag opholdet for kunstnerne, som er komponist Ellen Birgitte Rasmussen, performancekunstner og danser Nana Francisca Schottländer og fotograf og videokunstner Alexandra Buhl. Tilsammen har de planlagt et projekt med titlen ”Det levende vand – En samskabelse med Vadehavet”, som nationalparken, blandt i alt 14 indsendte forslag, valgte som modtager af kunstneropholdet.

På trods af deres forskellige baggrunde har de tre kvinder arbejdet sammen i flere kunstneriske sammenhænge. Under opholdet ved Vadehavet arbejder de med at opstille en række rammesituationer, hvor menneskets krop møder naturens/Vadehavets krop. Hvilke lyde og hvilken musik kan de sammen skabe? Hvilke billeder og situationer, koreografier og gensidige bevægelser opstår i dette møde?

Basen for kunstneropholdet er et hus på Rømø helt ud til Vadehavet, og meget af kunstnernes arbejde finder sted i og omkring dette hus, men de tager også rundt til andre steder i nationalparken i forbindelse med deres projekt. Således har de været på Fanø og på Mandø Ebbevej for at indsamle og skabe materiale.

Inden opholdet talte kunstnerne meget om, hvordan havet og naturen er fjerde part i deres projekt.

”Havet er en stor, levende organisme, der skaber og former landskabet og naturen omkring sig. Vi har ønsket at gå på opdagelse i det og indgå i en kommunikation med det. Undersøge dets væsen, lyd og krop, også i forhold til vore egne kroppe og udtryk,” forklarer den ene af kunstnerne, Ellen Birgitte Rasmussen.

Selvom kunstnerne har forberedt sig, blandt andet gennem et introbesøg for nogle uger siden, fortæller de, at mødet med Vadehavet og områdets natur, kulturarv og mennesker har været en meget intens oplevelse. De har virkelig forelsket sig i området, hvor de dagligt oplever at få fejet benene væk under sig af de mange sanselige indtryk fra lys, vand og vind.

Hvilke værker, der konkret kommer ud af kunstneropholdet, er det for tidligt at sige noget præcist om, men kunstnerne stiler mod en række video/filmværker baseret på det materiale, de skaber under opholdet. Samtidig er målet at arrangere en eller flere live-koncerter for klassisk ensemble og måske kor, hvor videooptagelser og live-performance også indgår som elementer. En del af kunstnernes inspiration er opstået i samtaler med folk fra lokalområdet. Elementer af disse fortællinger vil ligeledes indgå i værkerne, som præsenteres i løbet af 2017-2018.

Selvom ’en bedre natur’ er kerneområdet for Nationalpark Vadehavet, så indgår kultur også som en del af nationalparkens virke. Arbejdet er forankret i et kunstudvalg, som også har stået for udvælgelsen af modtagerne af kunstneropholdet. Marco Brodde, der både er medlem af kunstudvalget og sidder i bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet, fortæller, at intentionerne med at invitere kunstnere på et ophold, har været at få set på Vadehavet med friske øjne.

”Vi, der bor her, kender jo Vadehavet ganske godt. Målet med kunstneropholdet er, at vi måske får øjnene op for andre måder at opleve og opfatte Vadehavets landskaber, natur og kultur på,” siger Marco Brodde.

Kunstnerne beskriver mødet med området ved Vadehavet som en intens oplevelse.
Kunstnerne beskriver mødet med området ved Vadehavet som en intens oplevelse. Foto: Alexandra Buhl