Prøv avisen

Mårhund er fortsat jaget vildt

De økonomiske vismænd presser på for, at skatteyderne kan få end større andel af milliarderne. Foto: Steen Agger/ Denmark

Heller ikke mårhunden skal skues på hårene

Det pelsede bjørnelignende dyr ser både nuttet og ganske uskadelig ud. Men man skal som bekendt ikke skue hunden på hårene og det samme gælder åbenbart mårhunden.

Det lille dyr gør nemlig absolut ingen gavn i den danske natur. Tværtimod er den pjuskede mårhund en trussel mod hjemmehørende arter i Danmark, og derfor har Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund besluttet at fortsætte et samarbejde om at bekæmpe den invasive art. Samarbejdet fortsætter på baggrund af de mange erfaringer, der er gjort de første år, hvor det blandt andet er blevet mere klart, hvor og hvornår det er mest effektivt at fange mårhundene. Enkelte mårhunde har været helt i Hamborg og tilbage igen, så de løber over meget store afstande. Samtidig er mårhunden primært et natdyr, der typisk lever i gamle ræve- eller grævlingegrave, hule træer, gamle træstolper eller i tæt underskov. Det er derfor ikke lige til at jage og fange dem.

LÆS OGSÅ: Reflekser på rensdyr skal mindske antallet af ulykker

Før 1995 findes der kun én observation af en mårhund i Danmark, men i perioden 1995 til 2003 er der registreret 25 mårhunde og i perioden 2008 til 2010 er der registreret hele 91 mårhunde.

Fra Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund lyder det, at man styrker indsatsen mod de invasive arter, fordi det vil forbedre levevilkårene for det naturlige dyreliv og give gunstigere kår for større biodiversitet.