Prøv avisen
LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at dele artiklen

Glemt adgangskode? Klik her.

Læsertibud

Per Kirkeby-kunst til læserne

Motiv er ”Getsemane Have. Altertavle i Sct. Mortens Kirke” i Randers.

Kristeligt Dagblad tilbyder eksklusivt kunsttryk af”Getsemane Have. Altertavle i Sct. Mortens Kirke” af Per Kirkeby, signeret og nummereret

Skønt Per Kirkeby (f. 1938) er en multikunstner, som i årtier har excelleret i mange medier og kategorier – fra grafik, arkitektur, digte og essays til skulptur – i såvel bronze som mursten – film og maleri, så definerer han sig selv som maler. I dag er han den mest fremtrædende billedkunstner i Danmark med en international karriere som følge af en lang række udstillinger i udlandet, blandt andet på Tate Modern i London, Museum of Modern Art i New York og Centre Pompidou i Paris.

Per Kirkeby uddannede sig først som geolog (1957-1964) ved Københavns Universitet. I sin studietid deltog han som videnskabelig medarbejder i en række grønlandsekspeditioner og var med til at kortlægge den store ø. Her studerede han geologien, jordlagene, erosionerne, gletsjerne og bjergmassiverne, som senere vandrede direkte ind i hans motivverden. Grønland skulle blive hans hemmelige, kunstneriske reservoir i resten af hans karriere.

Fra 1962 til 1965 frekventerede Per Kirkeby Den Eksperimenterende Kunstskole (Eks-Skolen) i København, en kunstskole grundlagt i 1961 af Poul Gernes og Troels Andersen i protest mod det traditionsbundne Kunstakademi. Her blev han en del af den kunstneriske avantgarde, og her skabte han en række installationer og happenings, men han begyndte også at male popkunst-inspirerede billeder med skabeloner, som han klippede ud af blade og magasiner. Disse skabeloner blev som regel monteret på en ekspressiv baggrund med stærke farver og gestiske penselstrøg.

Efterhånden kunne Per Kirkeby hellige sig kunsten på fuld tid og hengav sig til et ny-ekspressivt maleri med en nordisk palet i overvejende jordfarver. Efterhånden udviklede han et nyekspressivt maleri med mange lag, som overlejrer hinanden. I sine store arbejder som loftet over Kirkebybroen i Den Sorte Diamant, loftet i Aarhus Stiftsbogtrykkeris bygning, trapperotunden i Geologisk Museum, Frejlev Kirke ved Aalborg med videre har Kirkeby bevist, at han mestrer udsmykninger i den helt store skala.

Per Kirkeby er imidlertid først og fremmest landskabsmaler, men ikke i traditionel forstand. Landskabet interesserer ham ikke som sådan. Det, som interesserer ham, er at male et billede, som med dets mange lag afspejler de processer, som ifølge geologien har skabt Jorden.

I mange år var der utilfredshed med altertavlen i den store Sct. Mortens Kirke i Randers. Den var ikke på kunstnerisk niveau med det smukke barokalter, hvori den var indfældet, mente man. Man besluttede derfor at udskifte den med en anden. Valget faldt på Per Kirkeby, som fik til opgave at male et moderne billede med motiv af Getsemane Have i lighed med det forrige alterbillede.

I første omgang gik arbejdet hurtigt, men så blev Per Kirkeby ramt af en hjerneblødning. Først efter lang tid var han igen klar til at fortsætte arbejdet, men da var han forandret: Han var blevet kristen og ydmyg og befandt sig selv i en livskrise med en deraf følgende eksistentiel angst og tvivl, der kan sammenlignes med den, som Kristus gennemlever i Getsemane Have, efter at han er blevet forrådt. Der skulle gå tre år, før Kirkeby kunne slippe arbejdet med altertavlen, som blev indviet i 2004.

I den fire meter høje og to meter brede altertavle er Kirkeby tro mod sit eget formsprog. Det gælder såvel motivbearbejdningen og farvevalget som kompositionen, der består af seks horisontale ”bånd” eller lag, som inddeler fladen på tværs. Øverst den mørke nattehimmel, hvor sorte fugle synes at kredse over jorden.

Derunder aftenhimlen med den nedgående sol, markeret med stærkt røde penselstrøg, bag hvilke man aner den natteblå himmel. I venstre del ses en rød kalk svæve – som et forvarsel om det blod, som Kristus skal ofre dagen efter for at sone menneskenes synder. Næste lag består af en række mørke takkeformer, der synes at lukke af for dybdeperspektivet – hvilket giver motivet en klaustrofobisk stemning. Nedenunder er der et bredt, brunt, horisontalt lag, som kan minde om træ med årringe – en oplagt hentydning til det kors, som Kristus næste dag skal dø på.

Herefter følger et lag, som ligner en skov, så tæt, at ingen kan trænge ind i den. I det nederste lag, det vil sige forgrunden, ses to træstubbe, der henviser til døden og forfaldet – samt nogle klipper. Yderst til venstre ses yderligere en tornebusk med en henvisning til tornekronen, som Kristus bærer på korset.

Til højre har Kirkeby malet en klippe, hvorpå Kristus knæler iklædt en blodbestænkt kappe. Man bemærker, at Kristus er helt alene i haven, der i Kirkebys fremstilling er mere eller mindre vissen og død. Ingen disciple er til stede. Således er Kristus her et menneske, som befinder sig på den yderste rand – uden nogen at kunne støtte sig til.

Lisbeth Bonde er forfatter og kunstkritiker ved Kristeligt Dagblad.