Millionarv til fugle og natur

Fugleværnsfonden har modtaget den hidtil største arv nogensinde, og fuglelivet i Danmark er blevet rigere.

Fugleværnsfonden har arvet 15 millioner kroner fra en fugleven. Pengene skal bruges til yderligere opkøb og sikring af flere fristeder til fuglelivet.
Fugleværnsfonden har arvet 15 millioner kroner fra en fugleven. Pengene skal bruges til yderligere opkøb og sikring af flere fristeder til fuglelivet. . Foto: Polfoto.

Fugleværnsfonden har modtaget den hidtil største arv nogensinde, og fuglelivet i Danmark er blevet rigere. Nærmere bestemt 15 millioner kroner rigere. Det skriver Fugleværnsfonden i en pressemeddelelse.

Fugleværnsfonden, en selvstændig almennyttig fond, har arvet 15 millioner kroner fra fugleven og nu afdøde Ingvard Ingemann Jørgensen. Arven slår alle rekorder som den største i fondens 50-årige historie. Ingvard Ingemann Jørgensen var kendt som en ivrig fuglekigger, som værdsatte det sociale fællesskab i forbindelse med en god fugletur. Han har i tidens løb deltaget i mange ture både til udlandet og i Danmark.

I Fugleværnsfonden er der ingen tvivl om, hvad pengene skal bruges til. Det store millionbeløb skal gå til yderligere opkøb og sikring af flere og bedre fristeder til vort fugleliv samt til at øge kendskabet til og forståelsen for naturen og fuglene. Det har der generelt været god opbakning til de seneste år: ”Vi oplever en stigende økonomisk opbakning i form af både store og små bidrag til vores arbejde. Bedre vilkår for fuglene er jo ganske enkelt en indikator for bedre vilkår i naturen generelt, og det vil folk gerne støtte,” siger Kristian Dammand Nielsen, direktør for Fugleværnsfonden.

Fonden arbejder for at beskytte og fremme vilkår især for truede og sårbare fuglearter samt for at beskytte og fremme vilkår for naturen generelt. Det gør fonden ved fortsat at erhverve, forvalte og udvikle områder, der er eller kan blive gode fuglelokaliteter, og ved at forvalte naturen med henblik på at opnå så høj biodiversitet og naturkvalitet som muligt.