Prøv avisen
Hus og hus imellem

Nybyggeri er ofte alt for klemt

Nye rækkehuse i København ligger meget, meget tæt. – Alle fotos: Peter Olesen.

Når der bygges nye etageboliger eller rækkehuse, bygges der meget tæt. Alle byggegrunde skal udnyttes til det yderste. Indimellem bliver det noget klemt, skriver Peter Olesen

Udsigten fra mit vindue ved mit skrivebord er til noget nyt, ganske udmærket etagebyggeri på den gamle grund, hvor Valby Maskinfabrik holdt til, på det, der i daglige tale kaldes FL-Smidth.

Gode, udmærkede lejligheder tæt på centrum af København og med gode trafikale forhold. Men hold da op, hvor der bygges tæt nu om dage. Meget, meget tæt. Visse steder er det nærmest så tæt, at man kan række hånden ud af vinduet og give hånd til naboen overfor.

Det samme gælder i Carlsberg Byen, hvor man ikke kun går meget i højden, men også bygger tæt. Og ligesådan, hvor der bygges rækkehuse i Storkøbenhavn. Meget tæt med meget lidt luft imellem. Det er i Valby, det er på Amager, det er faktisk alle steder. Tæt, tæt, tæt.

Og meget tættere end tidligere. Sammenligner man med etagebyggeri fra før forrige århundredeskifte eller fra 1930’erne, så er der lagt meget luft imellem og anlagt store, rekreative arealer mellem blokkene mange steder.

I Nordvestkvarteret og faktisk over hele landet, hvor man kan gå på opdagelse i tidligere tiders etagebyggeri. Her var der overskud til det mere menneskevenlige. Også i 1950’erne og 1960’erne og frem til 1970’erne. Luft imellem og ikke nær så tæt som nu. Men dengang var der heller ikke så meget pres på byerne.

I dag vil langt flere bo i byerne, og i en kommune som København flytter der i disse år mange nye beboere ind til storbyen hvert år. Det kræver flere boliger på sparsom plads, og det kræver p-pladser, skoler, daginstitutioner og meget mere. Og folk får lov at betale. Det er ikke billigt at flytte ind i nybyggeri i hovedstaden. Eller at parkere i nærheden.

Jeg ynder at lave sammenligninger til tidligere tiders overskud i etagebyggeriet. Det gør jeg ved at henvise til grønne lunger og åbne stræk og plæner mellem etageblokkene.

En af de helt særlige gode er Pariserhaven på Frederiksberg. Pariserhaven er en grøn lunge, der løber parallelt mellem Gammel Kongevej og Frederiksberg Allé fra Nyvej til Mynstersvej og undervejs krydser Madvigs Allé og Martensens Allé. På samme Frederiksberg ser vi noget lignende mellem N.J. Fjords Allé og Dr. Abildgaards Allè. Og den meget brede allégade Femte Juni Plads. Alle steder skabt med luft mellem husene og med vilje til at tænke i det menneskevenlige og rekreative. Den øvelse vil vi aldrig se praktiseret i hovedstaden eller mange andre steder ude i landet i dag.

I mit eget Valby er Lyshøj Allé et andet godt eksempel. En fin, grøn, bred allé mellem hele 15 store etageblokke fra 1920’erne og 1930’erne. Med meget lidt trafik, oprindelig en masse småbutikker og fra starten en helt ny, lille by i byen med vel 5-7.000 indbyggere alt i alt – og så med den grønne allé imellem.

Nok lå Kartoffelrækkerne på Østerbro og andre arbejderbebyggelser tæt fra starten, både ved Søerne og i Humlebyen ved Carlsberg, men dér var både små forhaver og baghaver til. Og åbne byrum tæt ved. Det var ikke nær så tæt som det, vi ser nu om dage. På brokvartererne byggede man meget tæt med første, anden og tredje baggårde med usle, mørke lejligheder.

Dem har vi heldigvis fået ryddet ud i og fået mange til at flytte ud i forstæderne. Men nu går udviklingen den anden vej. Så vi bygger tæt igen. Men dog sundere boliger.

Hvad kan vi så gøre ved det? Kan vi ændre noget reelt ved den udvikling? Næppe. Der er hele tiden dispensationer for bebyggelsesgraderne. Det er markedsprisen på byggegrunde, der styrer det hele, sammen med det stigende behov for flere og flere boliger til de mange mennesker, der nu hellere vil bo tæt i byerne end med luft omkring sig uden for byerne.

Sandheden er vel, at vi må leve med det. Men derfor kan man jo godt appellere til kommunerne om lidt mere tænkning i luft mellem blokkene og det rekreative.

Endnu et eksempel på tæt byggeri. Mange skal presses ind på meget lidt plads.
Pariserhaven på Frederiksberg, set fra Madvigs Allé. Her er luft mellem ejendommene.