Prøv avisen

Nye fusentaster

"Frem for at skabe en misforstået lighed ved at neutralisere staten, skal vi hellere gå ind i en ægte dialog med andre kulturer, ideologier og religioner og derigennem skabe os en holdning til, hvad det er for et samfund, vi ønsker at leve i," skriver Indre Missions generalsekretær Thomas Bjerg Mikkelsen. Foto: Nils Rosenvold/ Denmark

Fusentast er et af de ord, som Dansk Sprognævn har nævnt på en liste over ord og begreber, som formentlig er på vej ud i ordglemslen. Det er måske sådan, det netop kan gå for en fusentast. Han puster sig op og mingler og praler. Til sidst er der imidlertid ingen, der gider høre på ham, og så kan han lige så godt forlade festen

Jeg er således blevet spurgt om betydningen af ordet fusentast og kaster mig da straks og ivrigt over ordet, så jeg ikke selv beskyldes for fusentasteri. Den Danske Ordbog fra 2004 anfører, at fusentast betyder en letsindig eller skrupelløs person, som fører sig frem med overdreven selvtillid uden at være i besiddelse af tilstrækkelig indsigt i det, vedkommende fører sig frem i. Det er en ubehagelig karakteristik, der således indeholdes i ordet. En fusentast er altså en ubehagelig blæremås! og det er jo en type, man ligesom godt kender til.

Når man slår op i Ordbog over det danske Sprog fra 1950erne, så er betydningen næsten den samme, men dog ikke helt. Der er mere vægt på hidsighed og overilede handlinger, mens det ikke anføres eksplicit som i 2004-ordbogen , at der en sidebetydning eller medbetydning i retning af overdreven blæremåseri.

Man kunne tidligere anvende ordet fusentast både selvfølgelig som substantiv, og som adjektiv. Så hedder det for eksempel: Det hele var så fusentastigt, og her menes eksempelvis barnligt eller umodent.

LÆS OGSÅ: Vi må ikke glemme det franske sprog

Ordet fusentast er formentlig udviklet af fus, der igen kommer af det oldnordiske fúss, og som kunne betyde begærlig eller ivrigt. Ordet er dog også inspireret af fantast, der jo er en drømmer med urealistiske mål og midler. Fantast har sine betydningsrødder i det græske phantastes, der oftest oversættes med pralhals. Ordet fantasi er ellers positivt nok. Det er også af græsk oprindelse, og på græsk betyder phantasia fremtoning eller tilsynekomst.

Jeg ved ikke, om ordet fusentast forsvinder eller ej. Jeg ved bare, at der er fusentaster nok stadigvæk, og at de i hvert fald ikke er en uddøende race. Det var sådan nogle fusentaster, som gode, gamle Ludvig Holberg ofte gav en ironisk håndkant. Her i følgende citat giver Holberg min egen stand, underviserne, som skal tage sig af de unge, en ordentlig én over nakken. Så skal vi ikke, stille og roligt, optrykke den fantastiske sætning fra Holberg:

Nogle Lærere dømmer om den studerende Ungdomsduelighed alleene af dens Vivacitet og Nemme, saa at mangen Fusentast, der intet Hoved haver til noget, som er solide, skikkes med prægtige Testimoniis til de høje Skoler.

Tyg lige på den! Det er da noget af en sætning og noget af et udsagn. Det lyder næsten, ligesom når Dansk Industri tordner mod de videregående uddannelser.