Nye rammer i sproget. Danskerne "framer" deres problemer

Begrebet framing kommet til som en ny rammesætning i sproget. Det bruges primært til at beskrive noget fra en bestemt vinkel

Nye rammer i sproget. Danskerne "framer" deres problemer
Foto: Morten Voigt.

Flere og flere har tilsyneladende, sådan sprogligt set, opgivet at beskrive et givet problem ved at sætte fokus på og rammer om det på almindeligt dansk. I hvert fald er der flere og flere, der i stedet framer en sag eller en udfordring på en bestemt måde. I stedet for at fokusere på en løsning, så "frames" problemet og dets mulige løsning. En given sag adresseres ikke, søges ikke løst, undersøges ikke sådan på gammeldags dansk, men frames på angelsaksisk vis. Ordet synes at være sluppet løs af sine oprindelige hængsler og rammer, så det nu løber frit omkring i korridorerne i for eksempel erhvervsvirksomheder. Jeg vil helt stilfærdigt søge at frame ordet her.

Framing