Nyt signeret særtryk af Søren Solkærs sort sol til læserne

Når stærene flyver sammen, skaber de en sort sky, der undertiden skygger for den nedgående sol – deraf navnet – og som pulserer og konstant skaber nye bevægelsesmønstre

Søren Solkærs kunsttryk. Her ses sort sol over Peters Kirken i Rom.
Søren Solkærs kunsttryk. Her ses sort sol over Peters Kirken i Rom. Foto: Søren Solkær.

Fotografen Søren Solkær (født 1969) er kendt for sine portrætter, men i sit nye særtryk til Kristeligt Dagblad giver han endnu en fortolkning af et spektakulært fænomen på himlen, som han har været optaget af i mange år: sort sol. Hvor han tidligere var optaget af at fange menneskets indre virkelighed og ydre fysiognomi, vender han nu linsen mod denne forunderlige ornitologiske forekomst, der virker fascinerende på alle, der oplever den. I det nye særtryk skildres sort sol over Rom i farver. 

Sort sol sker, når tusindvis af stære danner en fælles flyvende krop. Det kan minde lidt om fiskestimerne i havet. Ved at flyve så tæt sammen undgår de sårbare stære angreb fra rovfugle. De samler sig både før deres yngletid om foråret og igen om efteråret, når de flyver hjem til deres respektive vinteropholdssteder. Gennemgående har de ynglet i områderne omkring Østersøen og Norge, men mellemlander typisk i marsken i det sydvestlige Danmark for at finde føde. Men de strejfer også hen over landet og vokser sig større og større og kan også observeres over byerne, som det er tilfældet med det nye særtryk. 

Når stærene flyver sammen, skaber de en sort sky, der undertiden skygger for den nedgående sol – deraf navnet – og som pulserer og konstant skaber nye bevægelsesmønstre, så de sælsomste og mest overraskende formverdener danner sig oppe i luften. Nogle gange er sort sol så tæt, at den bliver sort som blæk, andre gange opløser fugleformationerne sig, så det sorte tynder ud og bliver transparent. Stæres reaktionsevne er 20 gange hurtigere end menneskers, så de støder aldrig sammen. Til slut, når mørket falder på, søger ”skyen” ned mod jorden og opløser sig i rørskovene. Her kan stærene sove uden at risikere angreb fra rovdyr og -fugle.

Søren Solkær har fanget stærenes kollektive dans på himlen over Rom. Her ser vi en meget stor stæreflok skabe en bred og luftig arabesk over Peterskirken i solnedgangsskæret. Det ser næsten ud, som om stæreflokken kommer fra Peterskirkens kuppel, som var der tale om sort røg fra Det Sixtinske Kapel under et pavevalg, der endnu ikke er afgjort. Scenen er nærmest metafysik og visuelt fascinerende med den stærkt orange farve fra den nedgående sol og byen, der tegner en meget lav, sort horisontlinje under det kæmpestore himmelhvælv. Det virker nærmest, som om stærene morer sig ved at ”tegne” den smukke figur på himlens lærred.