Prøv avisen

Opfindelser, der ændrede vikingernes liv

Langskibet med råsejl var vikingetidens største teknologiske gennembrud. På Vikingeskibsmuseet i Roskilde rekonstruerer smede og skibstømrere nye vikingeskibe. – Foto: Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Vikingeskibet gjorde det muligt for nordboerne at drage ud i verden og bringe genstande, der revolutionerede datidens samfund, med hjem. Her er fem betydningsfulde teknologiske fremskridt fra vikingetiden

Vikingeskibet
Uden tvivl vikingetidens største teknologiske gennembrud og sammenlignes i dag med opfindelsen af rumraketten. De store råsejl gjorde, i kombination med et klinkbygget skib af egetræ, skibet så smidigt, at det var uovervindeligt både på åbent hav og langs kyster. Uden vikingernes revolutionerende sejlteknologi havde de ikke opdaget Island, koloniseret Grønland og andre store dele af Europa.

Vikingernes togter til søs kickstartede den første immigrationsbølge, der også fik stor indflydelse på det sprog, som vi taler i dag. For eksempel er engelske ord som cake, kage, og sky, himmel, oprindeligt danske og blev formegentlig overført fra vikinger, der valgte at bosætte sig i Storbritannien.

Muldfjælsploven
Ploven blev allerede opfundet i romersk jernalder (år 0-400), men kom først til Danmark langt senere på grund af vikingernes mobilitet. Den store, tunge plov havde et særligt skær, som kunne vende jorden og give planterne meget bedre vækstbetingelser end sin forgænger, arden.

Hjemme på den skandinaviske landjord betød det, at vikingerne nu kunne udnytte jorden langt mere effektivt. Når de pløjede deres marker, fik de et større udbytte af høsten og kunne dermed brødføde flere mennesker.

Faktisk kæder nogle historikere brugen af muldfjælsploven sammen med, at de første byer begynder at dukke op i begyndelsen af vikingetiden, da man på grund af den nye maskine fik et stort overskud af korn, der skulle omsættes. Muldfjælsplovens teknik blev først erstattet i 1950’erne af traktoren.

Vandmøllen
Var også en romersk opfindelse, som kom til Danmark i slutningen af vikingetiden. De roterende tandhjul kværnede korn til mel ved hjælp af vandets kraft og var en optimering af madproduktionen, der virkelig kunne mærkes blandt folk. Den komplicerede teknik erstattede hundrede mands arbejde, og blot én vandmølle var nok til at understøtte halvtreds husstande.

Vandmøllen var også smart, fordi den kunne udnytte overskuddet af korn i landbruget. Dengang var vandmøllen banebrydende, men i dag ser man princippet bag maskinen overalt – fra savværk til elværker og vindmøller.

Stålet
Er på samme måde som møllen og ploven en genstand, der havde stor betydning for vikingernes samfund. I starten af vikingetiden begyndte man at smede stål sammen med blødt jern, der gjorde livsnødvendige redskaber som knive meget hurtigere at benytte.

Man mærkede gavnet af stålet ude i alle samfundets kroge, lige fra kvinderne, der nu kunne lave finere snit, når de syede, til bønderne med deres leer på marken. Arkæologer ved ikke præcis, hvorfor de danske smede begynder at kombinere jern og stål, men i Norge og Sverige bliver knive stadig opbygget på samme måde.

Møntsystemet
Er en løbende diskussion blandt arkæologer, der er uenige om, hvorvidt den måde, vi handler med mønter på i dag, blev brugt for første gang herhjemme af vikingerne eller langt tidligere. Mønter er nemlig også set i romersk jernalder, men der er ingen beviser for, om man brugte mønterne som betalingsmiddel eller blot vejede og hakkede dem i stykker.

Derimod er der blevet lavet udgravninger i Ribe, hvor arkæologer har fundet frem til, at man på en markedsplads i 700-tallet både har produceret og betalt med lokale mønter. Det var dog forbeholdt den eksklusive klasse, og vi skal op omkring år 1000, før vikingerne bruger det regulære møntsystem, som vi kender i Danmark i dag.