Prøv avisen
LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at dele artiklen

Glemt adgangskode? Klik her.

Overlærerens skøre idé blev litterær historie

"Kaffe på kanden og teologi på hylderne” blev overskriften, da Kristeligt Dagblad i juni 2001 bragte en sommerreportage om Folkekirkens Bogcenter i Holstebro. På billedet ses fra venstre: Karl Emil Sørensen, hans hustru Nete Sørensen og den daværende næstformand, nu afdøde Karen Margrethe Brinth. Karl Emil Sørensen, som var initiativtager og ildsjæl i bogcentret, døde i oktober samme år.

Et besøg i England inspirerede til den første folkekirkelige bogbutik i provinsen. Den lukkede i 2013, men genoplives nu med hæftet ”Folkekirkens Bogcenter gennem 25 år” i Holstebro

I 2013 lukkede 23 boghandler i Danmark. Blandt dem var Folkekirkens Bogcenter i Holstebro, der dermed blev et af ofrene for de nye trængte tider i bogbranchen.

På god folkekirkelig vis sluttede støttekredsen af frivillige, der gennem årene havde forestået driften, med et ”veldækket kaffebord” og en salme.

Derefter står minderne tilbage, men også de spor, dette frivillige arbejde satte i det lokale kirkeliv gennem et kvart århundrede. Som den første folkekirkelige boghandel i provinsen fik den lille beskedne kælderbutik i en sidegade til gågaden i Holstebro betydning for kirkelivet i hele Vestjylland.

Erik Larsen, tidligere bankbetjent og uddannet boghandler, var frivillig medarbejder helt fra starten, og ud fra et stort arkivmateriale har han nu samlet og privat udgivet et hæfte om ”Folkekirkens Bogcenter gennem 25 år:

Hvordan en 'skør idé' startede i 1986 og blev til en succes i Holstebro i et kvart århundrede”.

Idéen blev fostret på en familietur til England i efteråret 1986, hvor nu afdøde overlærer - og på dette tidspunkt sognemedhjælper - Karl Emil Sørensen og hans hustru besøgte en Christian bookstore, en af de lokale, kirkelige bogbutikker, som findes ved engelske kirker.

”Det må vi da også kunne lave i Holstebro,” tænkte den bogelskende overlærer og sognemedhjælper ved sig selv og sendte i foråret 1987 en opfordring ud til en kreds af lokale kirkefolk.

Den kontante baggrund var, at det i flere år havde været vanskeligt at købe eksempelvis sangbøger, bibelpjecer og kristelige romaner hos byens boghandlere.

Så, som Karl Emil Sørensen argumenterede: ”Vi er overbevist om, at mange savner et sted, hvor man kan blive præsenteret for et bredt udvalg af bøger med kristent indhold.”

Og han tilføjede: ”Et sådant center kunne blive et godt og med tiden uundværligt aktiv for folkekirken og den kristne menighed i det hele taget.”

De kristne boghandler, der allerede fandtes i Danmark, var oprettet af frikirker, hvorimod bogcentret i Holstebro fra begyndelsen var tænkt som et folkekirkeligt initiativ.

Som Karl Emil Sørensen forklarede i en sommerreportage, Kristeligt Dagblad i juni 2001 bragte om Folkekirkens Bogcenter i Holstebro: ”Herhjemme havde vi overladt dette initiativ til frikirkerne, og skulle vi finde os i det i folkekirken, spurgte jeg. Men det var i begyndelsen ikke til at få nogen til at tro på idéen.”

Trods denne konstatering, at ingen ville tro på idéen, lykkedes det dog ret hurtigt at få den realiseret takket være en helhjertet indsats fra frivillige, som fik omdannet et tidligere kommunistisk butikskollektiv til bogcenter.

Allerede den 19. november 1987 - få måneder efter Karl Emil Sørensens rundskrivelse - åbnede Folkekirkens Bogcenter, og den første måned blev der solgt for knap 21.000 kroner.

Foruden de nye bøger blev antikvariatet en vigtig del af bogcentret. Afdelingen for brugte bøger svulmede hurtigt op til at omfatte flere tusinde bind, og her - i sidelokalet af denne ”folkekirkens forlængede arm”, som man opfattede sig selv som - kunne man også blive budt på kaffe og en snak om bøger og kristendom.

Blandt kunderne var folk, som skulle bruge materiale til folkekirkens børne- og ungdomarbejde, studiekredse og så videre. Et af målene med bogcentret var at samle på tværs af folkekirkens arbejdsgrene og grupperinger.

Foruden handel omfattede aktiviteterne forlagsvirksomhed, selv om det kun blev til en enkelt udgivelse - en artikelsamling af Georg S. Geil udgivet i forbindelse med Viborg-biskoppens død i 1996.

Karl Emil Sørensen var frem til sin død i oktober 2001 ildsjælen i Folkekirkens Bogcenter, og ingen kunne være i tvivl om hans taknemmelighed og glæde ved at få realiseret sin ide. Det kom blandt andet til udtryk i den tale, han holdt ved åbningsreceptionen i 1987:

”Når drøm bliver til virkelighed, når bøn bliver hørt, så må vi ikke tage det som en selvfølge eller forfalde til overmod, men vi vil se dette som et håndslag fra Gud og mennesker, en overenskomst, en aftale, der forpligter til ihærdigt at bygge videre på den grund, der er lagt“.

25 år senere tog man så med udsigt til underskud, efter at internettet havde ædt sig ind på handelen, den svære beslutning om at lukke. De tilbageværende værdier blev, i henhold til vedtægterne, uddelt til det lokale frivillige kirkelige arbejde, som bogcentret gennem årene således støttede med i alt 1,3 millioner kroner.

Et eksemplar af hæftet er nu indleveret til Lokalhistorisk Arkiv i Holstebro.