Prøv avisen
Nyt fra national-parkerne

På jagt efter poteaftryk i mudderet

I Hanstholm Vildtreservat er krondyrene i øjeblikket dagsaktive, fordi der er så få forstyrrelser. – Foto: Esben Pedersen

Med en ny oplevelsesbog i hånden kan man gå på opdagelse i Nationalpark Thy og se både store og små dyr

Hvad skal vi se? Hvor skal vi begynde? Og hvad er særligt ved Nationalpark Thy? Det er spørgsmål, som mange besøgende stiller, når de besøger nationalparken.

For at gøre det nemmere for familier at opleve karakteristiske dyr, planter og landskaber har Nationalpark Thy udgivet en oplevelsesbog, der har fået navnet ”Oplev Nationalpark Thy med Pil og Storm”. Den er særligt rettet til børn mellem 10 og 12 år og de voksne, de følges med. Bogen anviser både arter og steder, som gæster kan bruge som udgangspunkt til at udforske nationalparken. Netop nu har du gode muligheder for at se nogle af de store dyr.

I Hanstholm Vildtreservat er krondyrene dagsaktive, fordi der er så få forstyrrelser. Med en god kikkert er der mulighed for at se dem fra udsigtsplatformen ved Sårup tæt på Hanstholm. Lige nu går krondyrene fredeligt og græsser på klitheden, men om kort tid begynder brunstperioden, hvor hjortene forsøger at få så stor en flok hinder som muligt at parre sig med.

Et af de andre spændende dyr i nationalparken, som har et helt særligt forhold til Thy, er odderen. Odderen var næsten udryddet i Danmark i midten af 1980’erne. Der var kun omkring 200 oddere tilbage i Danmark, og næsten alle fandtes i Thy.

Ved hjælp af forskellige tiltag er odderen dog blevet hjulpet på fode igen. Der er blevet lavet faunapassager under veje, etableret forskellige odder-fristeder og lavet regler om riste i fiskeruser, så odderne ikke drukner. Odderbestanden er efter denne hjælpende hånd steget, og dyret findes nu i det meste af Jylland.

Den er et nataktivt og meget sky dyr, så man skal være heldig for at opleve den i naturen. I Thy er odderbestanden stor, så her er muligheden for at opleve den større. Chancerne er bedst tidligt om morgenen eller sent om aftenen. Ser man ikke odderen, kan man stadig være heldig at finde spor efter den. Her kan man kigge efter ekskrementer eller poteaftryk i mudderet langs åbredden. Især eftersøgning af ekskrementer er en god og sikker metode til at påvise oddere i terrænet. Hvis man finder tjæreagtige, sorte og slimede klatter med fiskeskæl i på sten eller græstuer nær vandløb, så er det odderens markering og ekskrementer, man har fundet.

Hvis du vil vide mere om dyrene og se odder eller krondyr, anviser familiebogen konkrete steder, hvor der er mulighed for at opleve dem. Særligt gode steder at opleve odder er ved Ørum Sø og Nors Sø. Krondyr kan opleves i Sårup på kanten af Hanstholm Vildtreservat.

Bo Immersen er projektleder for formidling og friluftsliv i Nationalpark Thy.

I Thy er odderbestanden stor, så her er chancerne for at opleve dyret gode. – Foto: Ib Nord Nielsen
Bo Immersen.