Hvor skal ældre være i byrummet? Mange sidder ensomme tilbage i boligblokkene eller i parcelhusene

En del ældre søger udenfor for at møde andre, og Realdania vil hjælpe til med at etablere mødesteder i byrummet, hvor folk alligevel kommer, for eksempel ved det lokale supermarked