Plat eller krone

Det er gammel tradition at afgøre væddemål eller andre mellemværender ved at kaste en mønt, der lander med plat eller krone op. Men hvad betyder plat og krone egentlig?

Plat er jo, når det gælder mønter, den side, der ikke er fin og kongelig.
Plat er jo, når det gælder mønter, den side, der ikke er fin og kongelig. Foto: Francis Joseph Dean/Deanpictures.

Det er gammel tradition at afgøre væddemål eller andre mellemværender, som valg af banehalvdel i sportskampe, ved at kaste en mønt, der lander med plat eller krone op. Plat er den side, der ikke er præget af en kongekrone, den flade side, og grundbetydningen i plat, der er udviklet parallelt med det tyske platt, er da også flad med bibetydningen almindelig. Plat er jo, når det gælder mønter, den side, der ikke er fin og kongelig.

Ordet har oprindelig rod i det græske plats, der betød flad. Fra den gammelgræske platform har ordet bredt sig i det europæiske fladland, for nu at udtrykke sig poetisk. På italiensk er det piatto, som er i familie med piazza for plads, og fra fransk har vi plateau, der betyder en flade. Ordet kom ind i dansk i middelalderen, og det kom, som meget af vor sproglige bagage, fra tysk, nedertysk og nederlandsk. Det er derfor passende at tale plattysk, eller rettere tale om plattysk. Mange tror, det betyder dårligt, uudviklet tysk eller endda muddersprog, der er uforståeligt. Det er ikke tilfældet. Plattysk betyder tværtimod klart og letforståeligt tysk, idet forstavelsen plat her kommer af det nederlandske plat, der betyder klar eller forståelig.

Plattysk var det sprog, som blandt andet hanseaterne talte, og som trivedes i Holsten, ved Elben og ved østersøkysten, og som blev forstået af de mennesker, der boede i det, der i dag er Danmark ved Østersøen. Middelalderens og renæssancens plattysk har haft stor betydning for det sprog, vi i dag kalder dansk. Ordet plattysk er udviklet efter det tyske plattdeutsch og det hollandske platduitsch. Som sagt betyder det fladt, men altså her i betydningen klart, forståe-ligt og ligetil. En anden tolkning af ordet er, at det hen-viser til sproget på den nordtyske slette, så det altså er fladlandets tysk, som står i modsætning til højtysk. Højtysk og fladtysk! Krone for den!

Tilbage til plathederne, havde jeg nær sagt, for der er blevet slået plat på det oprindelige ord for flad. I dag betyder ordet plat først og fremmest noget, der er simpelt, banalt og smådumt. Platte bemærkninger og den slags. Der er endda udviklet et moderne ord, platitude, der kommer fra fransk, og som betyder banalt eller flovse. Sådan en platitude eller plathed står i modsætning til en fin ting, platmenage, som mange læsere kender fra pæne hjem. En platmenage er en flad bordopsats, ofte i sølv, plated sølv, og ofte med spejlplade, så eddiker og krydderier ret kan spejle sig.

Plat betyder også i vore dages sprogbrug noget med at narre eller snyde. Man slår plat på noget, ligesom vi kender folk, der er nogle værre platugler - Huh! Der fik den stakkels ugle igen en over fjerene! Plattenslager er i samme skuffe, en uhæderlig og udspekuleret person, der snyder. Engang var en plattenslager en hæderlig håndværker. I det mindste er ordet udviklet fra en blikkenslager, eller kobbersmed, altså en, der hamrer plader. Det var ellers hæderligt nok at slå plat på den måde!

I mange danske byer står der flotte platantræer. De hedder sådan, fordi deres blade er store og flade. Det bliver de fine træer ikke platte af, siger jeg, mens jeg erindrer min mors samling af platter, der engang hang plat mod væggene derhjemme.