Portræt af Tordenskjold skulle besejre svenskerne

Tordenskjold Tændstikker kan i år fejre, at det er 150 år siden, at de velkendte tændstikker kom på gaden i Danmark

Søhelten Tordenskjold kom første gang på forsiden af tændstikæskerne i 1865, og i løbet af de 150 år er han blevet et kendt varemærke i Danmark. -
Foto: Christian Lindgren.

De fleste danskere kan iden-tificere navnet Tordenskjold Tændstikker, mens endnu flere kan genkende det berømte portræt af den dansk-norske søhelt Tordenskjold på tændstikæskerne.

Dog er det de færreste, der faktisk ved, hvorfor det netop er Tordenskjold, der pryder æskerne. Årsagen er at finde i året 1864, hvor Preussen og Østrig erobre-de Slesvig-Holsten fra Danmark.

Efter at Flensborg var blevet tysk, ønskede tændstik-fabrikanten Ludvig Hintze at finde ud af, om der var mulighed for at flytte pro-duktionen herfra til København.

Derfor sendte han sin medarbejder Heinrich Eduard Gosch til byen med det formål at påbegynde en fremstilling af tændstikker. Gosch lejede lokaler i Bådsmandsstræde 79 på Christianshavn, men han stødte hele tiden ind i problemer med myndighederne.

Det var først, da en fab-riksejer ved navn Anders Sørensen kom ind i billedet, at der kom styr på tingene. Han overtog lokalerne i Bådsmandsstræde, og snart stod han og hans kone for driften, mens Heinrich Eduard Gosch for rundt og solgte produkterne.

I 1864 sad svenskerne tungt på eksporten af tændstikker til hele verden, og derfor havde Anders Sørensen og Heinrich Eduard Gosch brug for et varemærke, der kunne ”slå” svenskerne.

Anders Sørensens kone, Ane Margrethe Sørensen, fik den snedige og finurlige idé at sætte et portræt af Tordenskjold på tændstikæskerne.

Ane Margrethe Sørensen betonede, at Peter Jansen Wessel, senere kendt som Tordenskjold, allerede havde pryglet svenskerne før, blandt andet i Slaget ved Dynekilen i 1716. Derfor mente hun, at han sagtens kunne slå dem igen, denne gang dog på tændstikmarkedet.

Søhelten kom første gang på forsiden af tændstikæskerne i 1865, og i løbet af de 150 år er han efterhånden blevet et kendt vare-mærke i Danmark. Uden tændstikfabrikantens hustru ville Tordenskjold højst sandsynligt ikke være kendt både på navn og udseende den dag i dag i hele det danske land.

Desværre lykkedes det ikke Tordenskjold Tændstikker at tæve svenskerne, da tændstik-kerne i dag bliver fremstillet af det svenskejede Swedish Match.

Denne kendsgerning gør dog ikke Danmarks største søhelts bedrifter mindre, og Tordenskjold Tændstikker er stadig en del af danskernes hverdag.