Prøv avisen

Der er rekordmange steppehøge i Danmark

Antallet af oversomrende steppehøge er vokset markant i løbet af de seneste cirka 10 år. Foto: Jakob Dall/Scanpix

Den elegante rovfugl fra de store vidder mod øst i Rusland og Asien er blevet mere almindelig i Skandinavien og Nordvesteuropa de senere år

Et større pust fra de store russiske stepper i skikkelse af graciøse steppehøge er i år nået ind over Danmark. Aldrig tidligere er der set så mange steppehøge på vores breddegrader, som det har været tilfældet i 2016. Det oplyser Dansk Ornitologisk Forening på sin hjemmeside.

”Der er en klar tendens til, at steppehøgen udvider sit leveområde mod vest og nord fra sit kerneområde på stepperne i Centralasien. Arten har de senere år ynglet i Finland og Sverige. I det hele taget er antallet af oversomrende steppehøge vokset markant i løbet af de seneste cirka 10 år i Nordvesteuropa. Det er næppe urealistisk, at vi en dag vil få steppehøgen som ynglefugl i Danmark,” siger ornitolog Henrik Haaning Nielsen.

Før 1990’erne blev der i Danmark kun observeret ganske få steppehøge om året, men i år er der til DOFbasen, der er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) database med aktuelle fugleobservationer fra hele landet, indtastet knap 800 observationer af steppehøge. Og rovfuglene er set over det meste af landet. Til sammenligning blev der i 2010 kun indrapporteret 41 observationer af arten i det danske landskab.

En forklaring på fremgangen for steppehøgen i vores del af verden skal måske søges i det forhold, at artens yngleområder i Rusland i større og større omfang bliver opdyrket, hvorfor rovfuglene som nomader må flakke omkring og opsøge nye egnede ynglepladser.

I Ukraine menes steppehøgen at være forsvundet som ynglefugl i mange af de egne, hvor den tidligere ynglede, formentlig fordi dens levesteder af græsstepper er kommet under plov.

Steppehøgen, der minder om vores hjemlige hedehøg, der har sin danske hoved- udbredelse i Vadehavsregionen og marsken, lever primært af mindre gnavere og småfugle.