Prøv avisen
Læserophold

Ro, eftertænksomhed og pilgrimsvandring

I ugens løb er der pilgrimsgudstjeneste i Rødding Frimenighedskirke - med meditation over de syv pilgrimsord: Frihed, enkelthed, langsomhed, stilhed, bekymringsløshed, fællesskab og spiritualitet.

Kristeligt Dagblad og Rødding Højskole samarbejder om læseropholdet ”Pilgrimsvandring på Klosterruten gennem Sønderjylland til Ribe” den 22.-28. maj 2016

Rødding Højskole byder i maj velkommen til pilgrimsvandring i det sønderjyske kulturlandskab.

På dette pilgrimskursus har vi tid til eftertænksomhed og til samtale om livets store spørgsmål. Vi er på en både indre og ydre vandring.

På Ribes toppede brosten forbinder vi os med middelalderens tankegang; her får vi indsigt i de gamle pilgrimmes forståelse.

Vejene, vi går, er som de kanaler, vores kultur, historie og åndsliv snor sig langs. Klosterruten er den 2000 kilometer lange rute, vi orienterer os efter på vore daglige vandringer.

I ugens løb er der pilgrimsgudstjeneste i Rødding Frimenighedskirke - med meditation over de syv pilgrimsord: Frihed, enkelthed, langsomhed, stilhed, bekymringsløshed, fællesskab og spiritualitet.

Gå med Gud er et andet ord for en mobil gudstjeneste, vi holder i Åtte Bjerge, der er et fredet naturområde på skrænterne ned mod Kongeådalen. Temaerne i såvel vandringerne som ugens foredrag er kirke, kunst, historie og natur. Gennem Nationalpark Vadehavet kommer vi til diget, hvor vi går gennem det flade marsklandskab med højt til himlen og store vidder. Vi vandrer også på Rømø og går over vaden til Mandø.

En dagstur går fra Sdr. Hygum Kirke, der er bygget af tiloversblevne materialer fra byggeriet af Ribe Domkirke, og til katedralen af maj-blomstrende rododendroner i Gram Slotspark. På turen går vi op på Harreby Bjerg, der er det sidste bjerg inden England. Herfra kan vi se ni kirker i det sønderjyske midtland.

En aften får vi lov at komme inden for murene i Renbæk Statsfængsel, hvor vi bliver fortalt om forhold og hverdag. Vi runder dagen af i fængslets nybyggede kirke med altertavle af Arne Haugen Sørensen.

Vel hjemme går vi ind i mørket og ser filmen Wal-king the Camino - Six ways to Santiago. Den prisnomi-nerede Camino-dokumen-tar viser seks vidt forskel-lige personers 800 kilome-ter lange vandring mod Santiago de Compostela i Spanien.

Et andet aftenprogram handler om vandringsfilosoffen Ludwig Feilberg (1849-1912). Feilbergs pointe er, at de største erkendelser gør man på fodture. Fodturen må ikke forveksles med en gåtur eller en spadseretur, da der er en verden til forskel. Fodturen handler ikke om motion, den er en kunstart, hvor man glemmer sig selv.

Også i litteraturen er der passionerede fodgængere og originale udtryk for at gå. Om livsvandring og livshistorie handler et andet foredrag med udgangspunkt i erfaringer fra forskellige pilgrimsvandringer, blandt andet på Caminoen.

Pilgrimsvandring på Rødding Højskole er et klassisk højskolekursus med dag-lige vandringer i middelalderpilgrimmenes fodspor (maksimalt 12-15 kilometer dagligt), med sang og sam-tale, fordybelse og foredrag om eksistensfilosofiske emner.

Det er en invitation til at vandre, tænke og tro, blive klogere på sig selv i fordybelse og stilhed!

Pilgrimsvandring på Rødding Højskole er et klassisk højskolekursus med daglige vandringer i naturen i middelalderpilgrimmenes fodspor. - Begge fotos: Rødding Højskole.