Sjældne fugle får fred til at få ungerne på vingerne

Havterner, dværgterner og klyder er blandt de kystfugle, der nu bliver beskyttet bedre på deres ynglestede

Der bliver adgangsforbud i yngletiden til fire holme og landtanger, hvor havterner ruger. Arkivfoto. Foto: Biofoto

Fugle, der kun er få af i Danmark, skal have fred til at yngle.

Havterner (billedet), dværgterner og klyder er blandt de kystfugle, der nu bliver beskyttet bedre på deres ynglesteder. Der bliver adgangsforbud i yngletiden til fire holme og landtanger, hvor fuglene ruger. Og færdsel på havet skal holde en afstand på 50 meter til strandkanten på disse yngelsteder.Det fremgår ifølge Naturstyrelsens hjemmeside af Naturstyrelsens nye bekendtgørelser for vildtreservaterne Voerså-Stensnæs ved Frederikshavn og Basnæs Nor, Holsteinborg Nor og Helleholm Vejle i Sydvestsjælland.

”Det kan være skæbnesvangert, hvis menneskers færdsel skræmmer fuglene væk fra deres reder. Fuglene bruger kostbar energi på at lette, og mens de er væk fra rederne, kan måger og mink plyndre æg og unger. Den risiko bliver mindre nu, hvor der bliver mere fred omkring rederne,” siger forstfuldmægtig Jens Skovager Østergaard fra Naturstyrelsen.

I områderne Basnæs Nor, Holsteinborg Nor og Helleholm Vejle bliver området, hvor man må wind- og kitesurfe, mindre - også uden for yngletiden. Det giver terner, gæs og svømmeænder ro til at hvile ud og søge føde hele året.

De fire reservatbekendtgørelser er de første i en række på knap 15.