Sjældne fugle er på vej tilbage til Sønderjylland

Klydebestanden har været i tilbagegang herhjemme, men omfattende projekt i Tøndermarsken får fuglen tilbage

En klyde over Vadehavet. – Foto: Morten Juhl/Ritzau Scanpix.
En klyde over Vadehavet. – Foto: Morten Juhl/Ritzau Scanpix.

Det bliver ofte nævnt, også her i avisen, at mange dyr og ikke mindst insekter har det svært i disse år, og det gælder blandt andet også viber og klyder. Men sidstnævnte klarer sig nu bedre i Sønderjylland.

Det summer nemlig af flyvende liv i Tøndermarsken. Her er der nemlig kommet optimale vilkår for sjældne vadefugle. Det skriver Naturstyrelsen på sin hjemmeside.

Det er et stort naturprojekt, der har skabt gode betingelser for fuglene, hvilket danskere på fuglekiggertur kan opleve denne sommer i det store naturområde i Tøndermarsken og Margrethe Kog.

Projektet, der er medfinansieret af Nationalpark Vadehavet og med EU-tilskud fra Landbrugsstyrelsen, blev indledt i 2017 for at sikre, at bestanden af flere sjældne eng- og vadefugle kunne vende tilbage.

Man har hævet vandstanden i foråret på et område, der svarer til tre gange Sprogø, hvilket har skabt optimale betingelser for de insekter og andre smådyr, som vadefuglenes unger lever af. Desuden har frivillige jægere nedsat bestanden af mårhund og ræv, der jager vadefuglene.

Nye fugletællinger viser, at indsatsen har båret frugt, og sjældne ynglefugle er i gang med at etablere sig, og det gælder især ynglende klyder. Netop klyder, men også viber og strandskader, er gået massivt tilbage i Vadehavet de seneste 20-25 år.

”Det er et fantastisk naturprojekt, der giver nyt liv til området og de truede arter,” udtaler miljøminister Lea Wermelin (S) i en pressemeddelelse.

”Vi skal passe bedre på vores natur. Det er inspirerende at se store fugleflokke danse på himlen. Jeg kan kun anbefale, at man til sommer pakker kikkerten og besøger Tøndermarsken eller andre af landets fuglelokaliteter,” fortsætter hun.

Millioner af fugle besøger hvert år marskområdet Margrethe Kog ved Vadehavet. Det gør området til én af de vigtigste lokaliteter for vadefugle i Danmark. Området er optaget på Unescos verdensarvsliste.