Skovspurven er den talrigeste vinterfugl i Danmark

Der findes mellem 3,5 og 4,1 millioner skovspurve i Danmark. –
Der findes mellem 3,5 og 4,1 millioner skovspurve i Danmark. – Foto: Polfoto

Skovspurven er tilsyneladende den fugl, der findes flest af i Danmark om vinteren med omkring fire millioner individer. Det viser de første resultater af en helt ny metode til vurdering af fuglebestandene, skriver bladet Fugle & Natur.

”De første resultater tyder på, at den mest talrige vinterart er skovspurven med mellem 3,5 og 4,1 millioner individer efterfulgt af musvitten med mellem 2,8 og 3,1 millioner individer og solsorten med 2,4 til 2,8 millioner,” siger biolog Thomas Vikstrøm fra DOF, som leder projektet. På pladserne fra fire til syv følger gråspurv, bogfinke, blåmejse og gulspurv.

Dansk Ornitologisk Forening gennemfører i øjeblikket en undersøgelse for at levere en opdateret dokumentation for den aktuelle udbredelse af alle ynglende fuglearter i Danmark.

Det er første gang, at kortlægningen kombineres med en vurdering af det samlede antal fugle i Danmark. De såkaldte bestandsestimater af både ynglefugle og overvintrende fugle udregnes på baggrund af en ny metode. Det er tællinger, hvor feltornitologer følger en fastlagt rute i landskabet og tæller fuglene i forskellige afstande ud til begge sider. Data fra disse ture kan så bearbejdes til bestandsestimater. Efter to vintersæsoner med tællinger er materialet stort nok til, at Dansk Ornitologisk Forening kan offentliggøre de første vurderinger af vinterbestanden af syv af de mest almindelige vinterfugle i Danmark.