Spinvældet og en skok af skyggeringe

Mange tråde af betydning har efterhånden spundet sig ud af begrebet om at spinde en tråd

Ordet spin, som det bruges i forbindelse med politik, kommer fra engelsk spin.
Ordet spin, som det bruges i forbindelse med politik, kommer fra engelsk spin. Foto: Morten Voigt.

Tidligere chefredaktør for Ekstra Bladet, Poul Madsen, omtalte forleden i tv-programmet Presselogen det, han kaldte for et spinvælde. Han mente den hær af journalister, embedsmænd og rådgivere, der ’klæder politikerne på’, som det så smukt hedder. Tv-serien ”Borgen” skildrer et spinvælde, der får den politiske verden til at danse trommedanse. I tv-serien er det fiktion, men i den virkelige verden er spin en integreret del af det politiske spil.

Gå til spindoktor

Ordet spin, som det bruges i forbindelse med politik, kommer fra engelsk spin . Det landede i den politiske andedam i 1992, hvor ordet spin doctor blev til dansk spindoktor. Det er en person, der skal rådgive sin politiker om, hvordan vedkommende optræder og formidler synspunkter. Det var et omdiskuteret begreb i 1990’erne, for skulle man have professionelle meningsmagere? I hvert fald gik ministre og andre nu til spindoktoren for at få recept på rette ord.

Spin og manipulation

Doktor er oprindeligt latin og betyder lærer eller underviser, afledt af verbet docere, mens spin er kommet til at betyde formning af budskaber eller måske endda direkte manipulation. I forbindelse med den ulykkelige krig i Ukraine omtales Putins åbenlyse løgne for eksempel også som spin.

De første spindoktorer

Ordene spin og spind har forskellige betydninger i dag, men de har samme udgangspunkter i oldnordiske og oldengelske ord, der henviste til det at spinde en tråd. Nornerne sad allerede i mytologisk tid og spandt skæbnens tråde. De var de første spindoktorer! Nå, spøg til side. Ud af begrebet om at spinde en tråd spandt der sig efterhånden mange tråde af betydning. Edderkopper skaber spind, og når larven gemmer sig i sin kokon for at blive en smuk sommerfugl, så forpupper den sig i et spind.

Det drejer rundt

Hvad så med en kat, der spinder? Jo, katten frembringer en sagte, summende og ubestemmelig lyd, som af mange lydtråde der løber sammen. Digtere brugte omkring år 1900 udtrykket ”Nattens Spind” og mente den ubestemmelige lydkulisse, som en skøn sommeraften kan levere med insekters summende, svirrende, vibrerende akustiske bagtæppe. Så spind eller spin kan være lyd, men de kan også betyde hastig bevægelse. Når et køretøj eller et fly går i spin, betyder det, at det hastigt roterer om sin egen akse, og det er ikke heldigt. Netop denne snurrende bevægelse, hvor man har tabt kontrol, skabte den overførte betydning, at personer, som har mistet overblik, gik i spind. Eller mere moderne: I selvsving. Så spinvældet, der i Poul Madsens udlægning er en uheldig styring af den politiske meningsdannelse og af ministres ansvar, er et ord med mange tråde. Men grundlæggende er det en tråd, der spindes, en historie, der fortælles – måske endda mens spinderokken spandt. Jeg lader Jeppe Aakjær afslutte:

”Lul – lul! Rokken går, / Tenens rappe Vinge / over Fyrrebjælken saar / en Skok af Skyggeringe”.

Det er et af dansk litteraturs mest poetiske spinderier. Og det er sagt helt uden spin.