Prøv avisen
Nyt fra nationalparkerne

Stærene flyver aftensolen sort

Det er ikke nødvendigvis antallet af stære, der er afgørende for oplevelsen af ”sort sol”. Vejret og fuglenes ”humør” spiller også en afgørende rolle. – Foto: John Frikke

Hvert forår og efterår tiltrækker vådområder i marsken stære i hundredtusindvis, og deres formationsflyvning er blevet et stort tilløbsstykke

Når store flokke af stære samles for at overnatte i vådområdernes rørskove, kan der være så mange, at de nærmest flyver solen sort, og Vadehavsområdet er blevet ganske berømt for dette særlige naturfænomen.

Hvert forår og efterår tiltrækker vådområder i marsken stære i hundredtusindvis, og deres formationsflyvning på aftenhimlen er blevet et stort tilløbsstykke for mennesker fra nær og fjern.

Begrebet ”sort sol” opstod i 1970’erne, da en lokal ornitolog fik avisen til at skrive om nogle enorme flokke af stære, som samledes til overnatning i vådområderne i Tøndermarsken i den sydligste del af det danske Vadehav. Og allerede i 1980’erne begyndte Dansk Ornitologisk Forening at arrangere ture til de store stæreflokke i marsken.

Men det var da stærenes ”aftenforestilling” i 1995 blev vist på nationalt tv for første gang, at interessen for det unikke naturfæno-men for alvor voksede i hele landet. Alle ville opleve det enestående naturfænomen, og i over 20 år er folk valfartet til området og begrebet ”sort sol” er blevet almindeligt kendt i befolkningen.

Sort sol kan opleves både forår og efterår og er resul- tatet af de mange stære, som før og efter ynglesæsonen samles for at nyde godt af græs- og engarealers rigelige mængder af føde, først og fremmest i form af stankelbenslarver og andet jordlevende kryb.

Sidst på dagen søger de sammen i store flokke for at gå til ro i bevoksninger af tagrør ved vådområder, vandløb og søer. Den fælles overnatning her er et resultat af stærenes behov for at kunne overnatte i størst mulig sikkerhed.

At sidde i en tagrørsbevoksning med vand under sig er rimeligt sikkert i forhold til firbenede rovdyr, og så er risikoen for den enkelte stær for at blive taget af en rovfugl under indflyvningen til nattesædet mindre, jo flere man er sammen.

Attraktionen er at se stærene samles og – i kraft af deres antal – at se dem ”flyve aftensolen sort”, kort før de falder til ro i tagrørsskovene. Aftenflyvningen og den motoriske uro blandt fuglene kan vare i halve timer, men den kan også være overstået på få minutter.

Det varierer meget, og for eksempel bliver formationsflyvningens karakter og længde ofte påvirket af rovfugle, der også bliver tiltrukket af de enorme fugleflokke og ”koster rundt” med de mange byttedyr!

Det hele startede i Tøndermarsken, men måske i kraft af et mildere klima og et voksende antal overvintrende stære er der i løbet af årene fundet flere nye lokaliteter med sort sol i Vadehavs-området. I de senere år tiltrækker stæreflokke i blandt andet Ballum Enge og Vilslev Enge samt ved Ribe Vesterå og Ribe Østerå således også tusinder af mennesker i sæsonen.

I dag er sort sol ved Vade- havet en millionforretning, som er organiseret og styret – på grund af den store interesse og det store publikumspres på stærene, men også på grund af det store antal af udbydere af oplevelsen.

Guidede ture til stærene er blevet en stor virksomhed, og succesen har afsmittende virkning på områdets forretninger, busselskaber, restauranter, hoteller med videre.

Sort sol er et af Vadehavets fabelagtige naturfænomener og kan faktisk opleves i skumringstimerne allerede fra august og hele efteråret, til den første nattefrost dukker op i slutningen af oktober eller begyndelsen af november.

Netop om efteråret sker det, at mellem en halv og en hel million stære samles for at overnatte i ét område.

Og den bedste oplevelse får man helt klart sammen med en guide.