Prøv avisen

Denne sten er en "hovedperson" i et storpolitisk spil om Danmarks grænser

Geolog Christian Knudsen fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, Geus, er førsteforfatter på et nyt studie af stenen fra Lomonosov-ryggen. – Foto: Camilla Kristensen/Videnskab.dk

En brunlig sten fra havbunden i Arktis er et vigtigt bevismateriale i kampen for at få udvidet det danske kongerige nord for Grønland. Det vil i givet fald være med et område cirka 20 gange større end Danmarks landområde

På en bogreol på Øster Voldgade i København står en brunlig sten til pynt.

Den ser en smule undseelig og støvet ud. I hvert fald ligner den ikke noget, som har storpolitisk interesse.

Ikke desto mindre udgør den brunlige sten en brik i spillet om kampen for at få udvidet vores kongerige med et havområde nord for Grønland på hele 895.000 kvadratmeter – cirka 20 gange større end Danmarks landområde.

”En central del af vores argumentation for, at området hører under det danske rigsfællesskab, er, at området geologisk set hænger sammen med Grønland. Stenen er en vigtig brik i den bevisførelse,” forklarer Christian Knudsen til videnskab.dk.

Han er geolog og seniorforsker hos De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus) og førsteforfatter på et nyt studie, der har stenen som en af sine ”hovedpersoner”.

Dermed løfter det også sløret for noget af det videnskabelige skyts, der kan ende med at udvide Kongeriget Danmark.

Stenen er hentet op fra mere end tre kilometers havdybde. Den blev fundet på en skråning på Lomonosovryggen – en kæmpestor undersøisk bjergryg, som strækker sig tværs over Polhavet fra det nordlige Grønland til Rusland.

Lomonosovryggen er centrum for det store havområde, hvor det danske rigsfællesskab har gjort krav på retten til at udnytte ressourcerne på havbunden og i undergrunden.

Rusland har imidlertid også gjort krav på en stor del af Lomonosovryggen, og det samme ventes Canada at gøre i de kommende år. Den undersøiske højderyg nær Nordpolen er med andre ord blevet centrum for en storpolitisk magtkamp.