Syv personlighedstræk afgør menneskets kreativitet

Undersøgelse viser, at der er syv personlighedstræk, som er afgørende for, hvor kreativt et menneske er

Syv personlighedstræk afgør menneskets kreativitet

Kreativitet kan helt enkelt defineres om kapacitet til at komme med nye idéer, som kan bruges til et formål. Kreativitet er dermed en af de vigtigste kilder til fornyelse og innovation i samfundet.

Derfor er det ikke så sært, at arbejdsgivere ønskere sig kreative medarbejdere på områder, hvor det er vigtigt, at der kommer forslag til nye produkter og tjenester og nye måder at gøre tingene på.

LÆS OGSÅ: 2013 kan blive et ganske dramatisk år

Professor Øyvind L. Martinsen fra Handelshøyskolen BI i Oslo har ifølge det norske forskningssite forskning.no gennemført et studie for at udvikle en personlighedsprofil på kreative mennesker.

Hvilke personlighedstræk kendetegner kreative mennesker? Studiet blev gennemført med 481 mennesker med forskellig baggrund. Forsøgspersonerne var delt i grupper efter deres kreativitet.

Den første gruppe af kreative mennesker bestod af 69 kunstnere, som arbejder som skuespillere, musikere i symfoniorkestre eller er medlemmer af kunstnerorganisationer, hvor der er optagelseskrav.

Den anden gruppe af kreative mennesker bestod af 48 studerende i markedsføringsfag.

De øvrige deltagere i studiet var ledere, kontoransatte og studerende i fag, som i mindre grad forbindes med kreativitet end markedsføring.

Kreativitetsforskeren kortlagde deltagernes personlighedstræk og testede deres kreative evner og færdigheder gennem forskellige slags opgaver.

Han identificerede i sit studie syv overordnede personlighedstræk, som kendetegner kreative mennesker:

1. Associativ orientering: Har fantasi, er legesyge, har en rigdom af ideer, evne til at blive opslugt, glidende overgang mellem drøm og virkelighed.

2. Behov for originalitet: Gør modstand mod regler og konventioner. Har en rebellignende indstilling med et behov for at gøre noget, som ingen anden gør.

3. Motivation: Har et præstationsbehov, målrettethed, og har udholdenhed ved vanskelige problemstillinger.

4. Ambition: Behov for at have indflydelse, at få opmærksomhed og anerkendelse.

5: Fleksibilitet: Evnen til at se forskellige sider ved problemstillinger og kan holde forskellige løsningsmuligheder åbne.

6. Lav følelsesmæssig stabilitet: Tendens til at opleve negative følelser, større svingninger i humør og stemningeleje og mangel på selvtillid.

7. Uomgængelighed. Tendens til at være lidt uomgængelig og til at finde fejl og mangler ved sager og mennesker.

Blandt de syv personlighedstræk er det den associative orientering og fleksibilitet, som i højest grad leder til kreativ tænkning.

Associativ orintering er forbundet med idérigdom. Fleksibilitet er forbundet med indsigt, fortæller professor Øyvind L. Martinsen.

De øvrige fem træk beskriver følelsesmæssige tilbøjeligheder og motivationsfaktorer, som påvirker kreativiteten eller giver interesse for kreativitet.

De syv personlighedstræk virker på kreative præstationer i samspil med hinanden, siger Martinsen.

Studiet viser også, at de kunstnere, som deltog i studiet, havde en langt højere score på assosiativ orientering end de øvrige deltagere. De havde et stort behov for originalitet og var ikke specielt stabile følelsesmæssigt.

Personlighedsprofilen hos markedsføringsstudenterne var ganske lig kunstnerprofilne og skilte sig også fra de øvrige deltagere i studiet.

Det vil være klogt af arbejdsgivere at gennemføre en stillingsanalyse for at afveje kravene til samarbejdsevner mod behovet for kreativitet, når de ansætter nye medarbejder, mener Martinsen.

Han fortæller også, at kreative mennesker ofte kan have brug for hjælp til at få fuldført deres projekter.

Kreative mennesker er ikke altid lige praktiske og realitetsorienterede, det er bagsiden af kreativitetsmedaljen, siger han.