Prøv avisen
Nyt fra national-parkerne

Træer må lade livet for at nyt liv kan opstå

En trimmet bøgeskov kan være flot, men mangler stort dødt véd til biodiversiteten. – Fotos: Nationalpark Mols Bjerge).

Urørt skov er vigtigt for truede dyr, planter og moser. Men nogle træer må dø før tid for at sikre biodiversiteten

For tre uger siden genlød den gamle fine bøgeskov Fuglsø Skov af øksehug i et område, hvor Nationalpark Mols Bjerge har indgået en aftale om mere biodiversitet i gammel løvskov. Specielt i skovnaturen er de særlige og truede arter helt afhængige af deres truede levested – dødt ved i de store dimensioner.