Prøv avisen
Moderne kirketekstiler

Troens indhold sættes fri i Herlufsholm Kirke

Kirkens blå løber overrasker ved at lade vandet løbe over døbefontens kant og videre ud af kirken. Den lille flod eller vandelementet kan genfindes i kirkens kalkmalerier. Foto: Johan Zimsen Kristiansen.

I sine nøje afstemte kirketekstiler i Herlufsholm Kirke lader væveren Martin Nannestad Jørgensen funktion og kunst smelte sammen

I sine nøje farveafstemte tekstiler fra 2013 til Herlufsholm Kirke ved Næstved holder væveren Martin Nannestad Jørgensen bevidst igen med det meget ekspressive udtryk, som karakteriserer hans egne friere vævninger.

En opgave i kirkens regi er ifølge væveren mere bundet og skal fremstå klart afbalanceret i forhold til både de fysiske rammer og de nære omstændigheder. I arbejdet med Herlufsholm Kirke lader Martin Nannestad Jørgensen derfor også sine stramt komponerede tekstiler spejle i kirkens fortælling og indhold.

”Interiør, ornamentik og historie er her det afgørende og ikke så meget selve kirkens arkitektur. Jeg har primært forholdt mig til det, der er i kirkerummet,” forklarer han om baggrunden for sine vævninger.

Opgaven til Herlufsholm Kirke består af tre dele: et grønt antependium (alterbordsforhæng) i mohair og silke foran selve alteret, et grønligt altertæppe i uld på gulvet foran alteret og en blå løber i uld, der udsmykker gulvet fra kirkens indgang til kirkens døbefont.

Kirken, der hører til Birgitte Gøye og Herluf Trolles skolekompleks fra 1565, har naturligt nok givet Martin Nannestad Jørgensen de kristne symboler at arbejde med, men også andre referencer er inddraget, heriblandt Gøye-slægtens muslingeskal.

Hvor en meget abstrakt korsform med henvisning til et af kirkens kalkmalede ornamenter ses midt for på antependiet, der også gentager det vandrette linjeforløb bag kirkens altertavle, er stråleformen fra ibskallen således foldet sikkert ud på altertæppet.

”Strålerne omfavner her verden med Kristus og ikke det enkelte menneske selv som centrum,” fortæller Martin Nannestad Jørgensen og fortsætter:

”Med tekstilernes mønster handler det for mig om at abstrahere i overensstemmelse med kirkens øvrige inventar og uden at støje. Samtidig er begge vævninger gjort en anelse kraftigere i farven for at optimere samspillet med det hvidkalkede rum og kompensere for kirkens sparsomme naturlige lys.”

Lige så sikker i sin fabulerende og stilrene form som alterets tekstiler er også kirkens blå løber, der overrasker ved at lade vandet løbe over døbefontens kant og videre ud af kirken.

Den lille flod eller vandelementet, som genfindes i kirkens kalkmalerier, kan fint lede tankerne hen på så vel dramatiske bibelske hændelsesforløb som dåbens renselse, men for Martin Nannestad Jørgensen er der især en barnlig glæde ved vandet, som tiltaler ham.

”Løberen appellerer frigørende til børns fantasi med hele sit fortællende og voldsomme forløb af vand,” siger han og forklarer samtidig, hvordan selve løberen, modsat de håndgjorte vævninger på og foran alteret, er industrielt printet. Et arbejde, der er lige så krævende som arbejdet ved væven, fordi overføringen af mønsteret fra computer til uld kræver både stor omhu, stort overblik og stor disciplin af væveren. Alle vævningerne til Herlufsholm Kirke er præget af rene farveflader eller felter, som spiller sikkert sammen med gulvets fliser af ølandsbrud.

Netop det bevidste valg om at stilisere og forenkle i arbejdet med vævningernes kompositioner gør også, at tekstilerne til Herlufsholm Kirke dels eksemplarisk opdaterer og sætter trosindholdet fri og ind i en moderne samfundsstruktur, dels gør det muligt for den besøgende at opleve vævningerne som kunstformer i sig selv.

Ud over arbejderne til Herlufsholm Kirke har Martin Nannestad Jørgensen udført kirketekstiler til Trinitatis Kirke i København. I øjeblikket arbejder han på en opgave til Rungsted Kirke.

Martin Nannestad Jørgensen har i udsmykningen af kirken haft de kristne symboler at arbejde med sammen med andre referencer, heriblandt Gøye-slægtens muslingeskal. Foto: Johan Zimsen Kristiansen.