Besættelsen og befrielsen

Indholdsfortegnelse

Den 9. april 1940 blev Danmark invaderet af Tyskland. Fem år efter kapitulerede de tyske tropper, den 5. maj 1945. De fem års besættelse både samlede og splittede landet. Nogle gjorde modstand, mens andre samarbejdede med besættelsesmagten. Vi har her samlet en række artikler om besættelsen og befrielsen.

1. Historie

Tidslinje

1940: Den 9. april indvaderer tyske tropper det neutrale Danmark, og tretten danske soldater bliver dræbt under forsøg på at standse deres fremrykning. Efter kun to timer valgte den danske regering at overgive sig

1942: Den danske modstandskamp når et niveau, så Tyskland officielt erklærer Danmark for "fjendtligt territorium"

1943: I sommermånederne fører utilfredsheden med den tyske besættelse og en voksende fornemmelse af, at krigen vil ende med tysk nederlag, til omfattende strejker og civile uroligheder

1943: I oktober beslutter den nazistiske besættelsesmagt at deportere alle jøder fra Danmark. Informationer fra tyske repræsentanter i Danmark og en beslutsom indsats fra befolkningens side sikrer, at langt de fleste af landets omkring 7000 jøder bliver transporteret til det neutrale Sverige

1944: I august oprettes Frøslevlejren efter en aftale mellem den tyske rigsbefuldmægtigede Werner Best og den danske embedsmand og politiker Nils Svenningsen. Ideen var at undgå deportationer ud af landet, og tyskernes betingelse var, at lejren lå nær den tyske grænse

1944: I sommeren 1944 udbryder der folkestrejker i flere af Danmarks største byer. Krigens sidste tid bliver præges af brutalitet. Modstandsbevægelsen sabotage modsvares af tysk modterror, og i september opløser besættelsesmagten de danske politistyrker, som efter tysk opfattelse ikke var tilstrækkeligt samarbejdsvillige. Knap 2000 danske politifolk arresteres og sendes til tyske koncentrationslejre

1945: Den 5. maj 1945 bliver Danmark befriet af britiske styrker under ledelse af general Bernard Montgomery. Allerede aftenen forinden havde tyskerne underskrevet kapitulationen, og nyheden blev meddelt på BBC klokken 20:36

2. Personlige beretninger

Da Elisabeth Bomhoff efter ”Flammens” selvmord med en cyankaliumpille blev anholdt og sat ind i en celle ...

Et af de sidste overlevende vidner: Jeg ville gøre det igen

Elisabeth Bomhoff, 96 år, er et af de sidste overlevende vidner fra modstandskampen. På årsdagen...

For en dreng var besættelsen en spændende tid, siger Gunnar Ebbesen. Udstillingen ...

Besættelsen set med en drengs øjne

Gunnar Ebbesen udstiller en lang række effekter, han samlede sammen i Kolding under krigen

3. Mindet

Hvad lærte vi af besættelsen?

Det er rigtigt, at læren fra besættelsen er, at neutralitet og isolation ikke er vejen frem, men...

4. Modstanden

En krig, fire brødre og det store justitsmord

Under Anden Verdenskrig blev flere hundrede kommunister anholdt og siden sendt i tyskkoncentrationslejr. Fire af dem var brødre. Deres utrolige skæbne fortælles i en ny bog, som samtidig opruller en ofte glemt historie om det omfattende justitsmord, de danske politikere begik mod mange kommunister i samarbejdspolitikkens navn

5. Jøder reddes

6. Politik

Anden Verdenskrig. Befrielsen. En af de færste bevægede dage efter kapitulationen er medlemmer af ...

Kampen om, hvad der egentlig skete under krigen

I årene efter 1945 kæmpede modstandsfolk og politikere om den rette udlægning af besættelsestiden...

Besættelsen skabte den danske velfærdsstat

Uden den tyske besættelse af Danmark var opbygningen af velfærdsstaten kommet til at forløbe helt...

Amalienborg den 9 april 1940. Bes?elsen af Danmark er

Samarbejdspolitikken var ikke naiv

Forhandlingspolitikken blev støttet af langt den største del af befolkningen og af betydende organisationer. Den var også i overensstemmelse med de samtidige britiske militæreksperters opfattelse af landets militære handlemuligheder

7. Kirken

Kors p?irke i solnedgang. Vor Frue Kirke - K?havns Domkirke -set fra

Da kirken brugte sin røst

Folkekirken protesterede i oktober 1943 imod jødeaktionen i form af et hyrdebrev, som har fået en...

Hvem var Kaj Munk?

klassiker

Kaj Munk var sognepræst, dramatiker og kritiker af nazismen og jødeforfølgelserne. Han blev myrdet...

8. Læs mere

8. 1. Links

8. 2. Temaer

8. 3. Flere artikler