Bestyrelsen opsiger stifter og generalsekretær i Mission Øst

Kim Hartzner, generalsekretær og medstifter af Mission Øst, er blevet fyret af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning efter mangelfulde regnskaber og dårlig økonomi

Bestyrelsen i Mission Øst har med øjeblikkeligt varsel valgt at opsige organisationens generalsekretær, Kim Hartzner. Sammen med sin far, René Hartzner, grundlagde Kim Hartzner den kristne hjælpeorganisation i 1991, og Mission Øst arbejder i dag i otte lande.

Ifølge bestyrelsesformand Carsten Wredstrøm sker opsigelsen, fordi Kim Hartzner gennem mange år ikke har været i stand til at efterkomme bestyrelsens mål for organisationen, blandt andet i forhold til økonomien. Bestyrelsen har for eksempel ikke kunnet godkende årsregnskabet forud for Mission Østs generalforsamling, som var planlagt til afholdelse i morgen. Ifølge bestyrelsen vil generalforsamlingen derfor blive udsat.

Carsten Wredstrøm fortæller desuden til Kirke.dk, at beslutningen om at opsige Kim Hartzner blev truffet på et bestyrelsesmøde i onsdags, efter fire af bestyrelsens medlemmer stemte for at opsige generalsekretæren. Det femte og sidste medlem af bestyrelsen havde ifølge formanden meldt afbud til mødet. Derudover oplyser Carsten Wredstrøm til Kirke.dk, at det på trods af en manglende pressemeddelelse er meldt ud til organisationens medarbejdere.

“Ledelsen er underrettet. HR-afdelingen arbejder på at orientere de ansatte,” siger Carsten Wredstrøm.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra Kim Hartzner.

Men sent fredag udsendte organisationens presseafdeling en pressemeddelse, hvor det fastholdes, at generalforsamlingen gennemføres.

I den pressemeddelse beskrives det, at Carsten Wredstrøm er blandt de tre bestyrelsesmedlemmer, der er på valg. Og hvis bestyrelsesformanden ikke trækker sig, vil Mission Østs tyske søsterselskab trække sig fra samarbejdet.

“Det betyder i realiteten, at Mission Øst må lukke og slukke. Mission East Deutschland leverer nemlig et væsentligt bidrag til Mission Østs samlede hjælpearbejde rundt omkring i verden,” står der i pressemeddelelsen.

Ifølge en pressemeddelse bakker Mission East Deutschland op om Kim Hartzner.

Den konstituerede kontorchef i Mission Øst Hans-Jørgen Knudsen er ifølge Kirke.dk også "midlertidig pressetalsmand". Før pressemeddelelsen blev sendt ud, udtalte han sig også til kirke.dk og forklarede, at generalforsamlingen gennemføres søndag, og at den er lovlig, selvom bestyrelsen ikke har kunnet godkende årsregnskab.

“Det tager vi til efterretning, men jeg vil gerne påpege, at der foreligger et revisorpåtegnet årsregnskab, som er påtegnet af Mission Østs revisor gennem mange år. Han har ikke fundet det mangelfuldt,” siger Hans-Jørgen Knudsen til Kirke.dk

Hans-Jørgen Knudsen ønsker ikke at udtale sig om Kim Hartzners fyring, fordi det er en personalesag. Han vil i stedet gerne uddybe over for kirke.dk, hvad han mener, at konflikten handler om.

“Jeg kan dog sige, at det hele bunder i en konflikt mellem bestyrelsen for Mission Øst i Danmark og bestyrelsen for søsterorganisationen i Tyskland. Den tyske bestyrelse har udtrykt mistillid til den danske bestyrelsesformand,” siger Hans-Jørgen Knudsen.

Bestyrelsesformand Carsten Wredstrøm fastholder over for Kirke.dk, at generalforsamlingen på søndag er udsat på grund af det mangelfulde regnskab, som bestyrelsen ikke har kunnet godkende – uagtet revisorpåtegningen.

Han siger, at der ikke er nogen konflikt mellem bestyrelse og ledelse, tværtimod har samarbejdet fungeret “helt upåklageligt.”

“For god ordens skyld skal jeg påpege, at Hans-Jørgen Knudsen ikke er en del af ledelsesgruppen. Han er midlertidigt ansat til at varetage nogle udvalgte opgaver på kontoret i København,” siger Carsten Wredstrøm.