EU-dom kan ændre adgang til e-bøger på biblioteker

En ny afgørelse ved EU-domstolen ligestiller e-bøger med papirbøger og kan få stor betydning for adgangen til digital litteratur på biblioteker i Danmark. Et vigtigt skridt på vej mod en retfærdig ophavsret, mener biblioteksforening

På grund af forskellige ophavsregler for fysiske bøger og e-bøger, er det i dag begrænset, hvilke digitale bøger, bibliotekerne kan stille til rådighed. Det kan en ny EU-dom ændre på.
På grund af forskellige ophavsregler for fysiske bøger og e-bøger, er det i dag begrænset, hvilke digitale bøger, bibliotekerne kan stille til rådighed. Det kan en ny EU-dom ændre på. Foto: Tycho Gregers.

I dag er der forskel på regler for rettigheder til fysiske og digitale bøger, når de udlånes på et bibliotek. Det betyder, at der er stor forskel på adgangen til lån af e-bøger og til fysiske bøger.

Men det vil EU-domstolen nu ændre på med en dom, der ifølge biblioteksforeninger kan få store konsekvenser for den danske bogverden.

Domstolen i Luxembourg besluttede i går, at der i princippet ikke er nogen forskel mellem udlån af en papirbog og udlån af en e-bog. Det kan få betydning for rettighederne over e-bøger, når de skal indkøbes til biblioteker i hele Europa.

Som systemet er i dag, kan forlæggere og forfattere selv afgøre, hvilke e-bøger de vil stille til rådighed for udlån på biblioteker. Når det kommer til fysiske bøger, har bibliotekerne ret til at købe og udlåne alle de titler, de ønsker. Det har biblioteksforeninger i Danmark og Holland længe ønsket også bør gælde for digitale bøger. Med dommen er de nu et skridt nærmere den mulighed.

Sagen i EU var anlagt af den Hollandske biblioteksforening mod en hollandske udlånsrets kontor, Stichting Leenrecht. Dommerne har med afgørelsen dermed fulgt anbefalingerne fra den europæiske generaladvokat af juni i år.

Den hollandske biblioteksforening er “tilfreds med afgørelsen”, skriver den i en pressemeddelelse, og den glæder sig over, at dommen vil få betydning for offentlige biblioteker, når det gælder de komplekse regler for digital ophavsret.

”Dette vil hjælpe bibliotekerne til at fortsætte udviklingen i den digitale verden og gøre dem i stand til at tilbyde omfangsrig, tilgængelig og neutral adgang til information og litteratur,” lyder det i meddelelsen.

Danmarks Biblioteksforening ser dommen som et vigtigt skridt på vejen mod en opdateret ophavsret i hele Europa.

”Det vil gøre det muligt for folkebibliotekerne at udfylde den betydelig samfundsopgave, de har, med at stille bøger og information til rådighed for borgerne, også i den digitale verden” udtaler formand for Danmarks Biblioteksforening, Steen B. Andersen, i en pressemeddelelse.

Foreningen vil nu nærlæse afgørelsen fra Bruxelles og undersøge, hvilke konsekvenser den vil få for borgernes mulighed for at låne e-bøger i Danmark.

Med dommen blander domstolen sig utidigt i et anliggende, der bør varetages politisk, mener Christine Bødtcher-Hansen, direktør i forlæggernes organistion, Danske Forlag.

"Det er en meget aktivistisk tilgang til området," siger hun og henviser til en tidligere vurdering fra Europa-Kommissionen, hvor man nåede frem til, at e-bogsmarkedet fortsat er under opbygning og derfor ikke bør reguleres endnu.

"Vi mener ikke, at dommen udtrykker forståelse for, at der er stor forskel på, hvordan udlån af henholdsvis e-bøger og fysiske bøger påvirker markedet," siger Christine Bødtcher-Hansen.

Hun tror dog ikke, at dommen vil få nogen praktisk betydning herhjemme.

"Foreløbig er intet ændret. Det kræver, at nogen går aktivt ind og ønsker lovgivningen ændret. Vi støtter, at parterne fortsat selv laver aftaler på området for e-bøger."

Dansk Forfatterforening ønsker ikke at udtale sig, før foreningens eksperter på området har nærlæst dommen.