Prøv avisen

Befrielsen i billeder

Så kort kan det siges: Lukket på grund af glæde. Foto: Ukendt

BILLEDSERIE: I år er det 65 år siden, at befrielsesbudskabet lød i de danske hjem. Se billeder fra de både voldsomme og glædelige dage i maj 1945

Det er den 4. maj om aftenen. Rundt om i Danmark er folk samlet foran radioen for at høre seneste nyt om den krig, der i fem år har kastet tunge skygger over landet. Og så - klokken 20.35 - kommer det senere så berømte budskab, oplæst af Johannes G. Sørensen direkte fra BBC's studie i London:

"I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Her er London. Vi gentager: Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig".

Knap havde frihedsbudskabet lydt, før folk strømmede ud i gaderne, jublende og viftende med flag, ikke mindst i de større byer. Danmark var atter frit efter Anden Verdenskrig, men overgangen fra besættelsen til frihed foregik ikke helt problemfrit.

Enkelte steder blev der løsnet skud mellem danske modstandsfolk og tyske soldater, der endnu ikke havde hørt om kapitulationen. Også opgøret med danskere, der havde samarbejdet med tyskerne, udviklede sig til tider voldsomt og grimt, hvilket især nyere historikere har sat fokus.

En københavnerpige cykler glad på arbejde med tre dannebrogflag i cykelkurven. Foto: Kurt Nielsen
Stikker hentes af modstandfolk på Kommunehospitalet maj 1945 Foto: A.E. Andersen
Frihedskæmpere i stilling bag barrikade på Holmens Bro. Skyderiet, som begynder rundt om i hovedstaden kvarterer fredag aften, fortsætter hele lørdagen, hvor det kommer til regulære gadekampe mellem frihedskæmpere og tyskere eller deres lejesvende, Hipo-folkene. På Kongens Nytorv skydes der i flere timer, og ved Østre gasværk kommer det til en voldsom kamp, men dagens alvorligste episode finder sted omkring Nyboder Skole og Østerport Station. Her ligger tyskerne skjult i Østre Anlæg og beskyder gaderne. Kampen bølger frem og tilbage, og der meldes om store tab på begge sider. Det meddeles officielt, at 400 personer er dræbt eller såret i hovedstaden siden 4. maj. Foto: Ukendt
Den 6. maj når de engelske landtroppers første afdelinger til hovedstaden efter et triumftog gennem landet. Her kører de ind over Rådhuspladsen. Foto: Ukendt
I gåsegang forlader de tyske tropper Danmark, frataget alt af værdi. Mange af dem har en lang tur foran sig, og om de nogen sinde når deres hjemegn, er vel et spørgsmål. Foto: Ukendt
Det nye ministerium fotograferet efter audiensen hos kongen. Fra venstre: justitsminister Niels Busch-Jensen, minister Frode Jakobsen, minister Mogens Fog, finansminister H.C. Hansen, landbrugsminister Erik Eriksen, kirkeminister Arne Sørensen, minister for offentlige arbejder Carl Petersen, trafikminister Alfred Jensen, handelsminister Vilhelm Fibiger, undervisningsminister A.M. Hansen, arbejdsminister Hans Hedtoft-Hansen, forsvarsminister Ole Bjørn Kraft, indenrigsminister Knud Kristensen, statsminister Vilhelm Buhl, minister Juul Christensen og minister Aksel Larsen. Foto: Ukendt
I Vestre Fængsels tyske afdeling sidder nu en lang række af modstandsbevægelsens fanger. Her forfatterinden Olga Eggers, der var redaktør af det nazistiske organ Kamptegnet. Efter nogle ugers fængsel afgår hun ved døden. Foto: Ukendt
Danmark endeligt frit, 5 maj 1945. Fru Henny Muss Reinhardt hejser Dannebrog under festivitas i Ryvangskvarteret. Foto: Ukendt
Kulminationen af begivenhederne i befrielsessommeren var besøget i København 12. maj af den berømte og beundrede britiske feltmarskal Bernard Law Montgomery. Foto: Mogens Rud
Politibetjente, der var gået under jorden 19. september 1944, viste sig nu i gadebilledet, bevæbnet og forsynet med frihedsbevægelsens armbind. Foto: Mogens Rud
Et karakteristisk syn i maj-dagene 1945 var transporterne af de danske medløbere, som modstandsbevægelsen arresterede. Undervejs blev fangerne ofte mødt med foragtende tilråb. Foto: Mogens Rud
Næsten symbolsk ser denne frihedskæmper eftertænksomt efter nogle af de sidste tyske soldater, der med hvide kapitulationsarmbind forlader København fra Hovedbanegården. Foto: Mogens Rud
Glade danske soldater kort efter befrielsen. Foto: Ukendt
Feltmarskal Bernard Law Montgomery på besøg i København efter befrielsen. Foto: Sven Gjørling
Arkiv. 65-års-dagen for Danmarks befrielse 4.- 5. maj. Anden verdenskrig. Befrielsen 4 maj 1945. Glade danskere på Rådhuspladsen. Foto: Scanpix Danmark
Hovedstaden fejrer den 9. maj 1945 gensynet med kong Christian X. Foto: Ukendt
Hilst fra hundredetusinder kører kongeparret i åben vogn langs rækker af frihedskæmpere fra Amalienborg til Christiansborg, hvor majestæten åbner den første frie rigsdag. Foto: Ukendt
Berlingske Tidendes forside d. 5. maj 1945 efter befrielsen. Overskrift: Tyskland har kapituleret. Foto: NF
Glade danskere med billeder af den britiske feltmarskal Bernnard Law Montgomery. Foto: Arkivfoto
I en glædesrus blev den britiske feltmarskal Bernnard Law Montgomery og hans soldater modtaget som befriere. Foto: Tage Christensen
Verdenskrig. Befrielsen. Engelske soldater på triumftog igennem byen. Maj 1945. Foto: Arkivfoto