Prøv avisen

Billedserie: Genforeningen i 1920

Kong Christian X krydser den gamle Kongeågrænse ved Frederikshøj, og markerer derved at Sønderjylland atter er dansk. Foto: Scanpix Nordfoto

Det er i år 100 år siden, at Sønderjylland igen blev dansk efter 56 år under tysk herredømme. Se billeder fra den historiske begivenhed

En tredjedel af befolkningen og knap halvdelen af landet.

Det var den smertelige pris, Danmark betalte ved nederlaget i 1864. Og mens nederlaget ifølge historikerne har påført den danske folkesjæl varige ar, blev ingen hårdere ramt end de titusinder af danskere, der pludselig blev indlemmet i det tyske rige mod deres vilje.

LÆS OGSÅ: Da Danmark blev lille

Hele 56 år skulle der gå før det danske mindretal selv fik indflydelse på, hvorvidt de ønskede landsdelen genforenet med det øvrige Danmark. I kølvandet på Tysklands nederlag i 1. Verdenskrig blev spørgsmålet i februar 1920 sendt til folkeafstemning i tre forskellige zoner, hvoraf der kun i den første, nordlige zone var tilstrækkeligt mange stemmer for en genforening.

For 100 år siden, Sønderjylland så officielt genforenet med det øvrige Danmark og knap en måned senere, den 10. juli, foretog kong Christian X sin legendariske genforeningsrejse, hvor han som et symbol på kongerigets genforening, ridende på en hvid hest, krydsede den nu gamle grænse.

LÆS MERE OM GENFORENINGEN

Tilbage i Slesvig og Flensborg var dog stadig tusinder af dansksindede, der ikke fik opfyldt deres drøm om en genforening. Det dansk-tyske samarbejde har dog siden sikret, at der med skoler og daginstitutioner skal tages hensyn til både det tyske og det danske mindretal i grænseområdet. Eller som det i 1920 lød fra både kong Christian X og statsminister Niels Neergaard:

"I skal ikke blive glemt".

Christian X med den 9-årige Johanne Herlak ved Genforeningen i 1920. Foto: Scanpix Nordfoto
Afstemningslokale i Sønderjylland, år 1920. Det er i dag 90 år siden, at Sønderjylland igen blev en del af Danmark Foto: CLAUS FISKER
Flensborgs ældste vælger var 96 år - og havde altså været fyrre, da byen blev indlemmet i Tyskland. Han måtte hjælpes ind på Duborgskolen, da han skulle afgive sin stemme den 14 marts 1920. Manden med krykkerne er Generalkonsul Ernst Carlsen.
Den franske 22. Alpejægerbataljon lægger krans ved Den Lille Hoprnblæser i København. Enheden havde været udstationeret i Slesvig for at opretholde lov og orden i perioden omkring afstemningen, der ledte til Nordslesvigs (Sønderjyllands) Genforening med Danmark. Foto: Ukendt Denmark
--Der var flag og blomster, musik og sang, da kongefamilien for 15 år siden begyndte 75 års festlighederne for Genforeningen i Sønderjylland. Dronning Ingrid holdt ud hele vejen. Her vinker hun og børnebørnene, kronprins Frederik og prins Joachim, fornøjet tilbage til de mange tusinde tilskuere på den gamle dansk-tyske grænse ved Frederikshøj syd for Kolding. Foto: PALLE HEDEMANN
Genforeningen 1920. Kong Christian X krydser den gamle Kongeågrænse ved Frederikshøj, og markerer derved at SØnderjylland atter er dansk. Foto: Ukendt
Genforeningssten, mindesten for Genforeningen med Sønderjylland i 1920. Foto: Anders Tvevad/til web
Ved 75-året for Genforeningen. Anni Sønnichsen overrækker blomster til Dronning Margrethe. Hun var blandt de fire, der i 1920 overrakte det danske flag til Kong Christian X. NORDFOTO 1995 Foto: CLAUS FISKER
Dybbøl Mølle. I forgrunden et mindesmærke rejst ved Genforeningen i 1920, da grænsen rykkede mod syd og området atter blev dansk. Foto: Morten Juhl
Danmark Dengang. Genforeningen af Sønderjylland i 1920 er en kendsgerning. Her ses kong Christian X, dronning Alexandrine med sønnerne, kronprins Frederik og arveprins Knud. Foto: Ukendt Denmark
Kong Christian X i Sønderjylland i forbindelse med Genforeningen. Med sig har han blandt andet sønnerne kronprins Frederik (tv) (senere Kong Frederik IX) og arveprins Knud (th). Foto: Ukendt
Kong Christian X i Sønderjylland i forbindelse med Genforeningen. Her gøres klar til at hejse endnu et Dannebrogsflag.. Foto: Ukendt
Valgplakat forud for afstemningen om genforeningen. Foto: UKENDT
Kong Christian X til hest ved genforeningen af Sønderjylland, her ved grænsen. Foto: ukendt
Kong Christian X's genforeningsrejse gik gennem hele Sønderjylland fra Sønderborg til Tønder. Ved Kruså mødte han nogle af de sidste veteraner fra krigen 1864. De danske medaljer var kommet op af komodeskuffen, da man endelig frit kunne bære dem.