Prøv avisen

Elisabeth Dons: Djævelen sidder i detaljen

Biskop i Ribe Stift, Elisabeth Dons Christensen. - Foto: Peter Kristensen.

Alt skal gennemtænkes, når en biskop skal løse en opgave, siger Elisabeth Dons Christensen, som har det skidt, når præster og menigheder har det skidt

Elisabeth Dons Christensen er en af dem, der er biskop 24 timer i døgnet. Og når præster og menigheder har det skidt, så har hun det også skidt.

- Jeg kan have svært ved at holde fri, og når jeg har ferie, klager min mand over, at jeg sidder med faglitteratur eller skønlitteratur. En af mine store bekymringer er netop, om menighederne har det godt. Jeg har det hele tiden med mig, om de nu trives. Det gælder både præster og menigheder. Jeg har det skidt, når de har det skidt, siger Elisabeth Dons Christensen.

Hun har været biskop i Ribe siden 2003, og en af overraskelserne ved jobbet har været, at der er kommet mange lovforslag og ændringer i folkekirkens organisation.

- Indimellem har vi trængt til en åndepause, så vi bare kunne forkynde stilfærdigt og roligt. Man kan ikke forestille sig på forhånd, hvordan det er, at være den, der skal samle trådene, før man rent faktisk sidder og samler trådene, siger Elisabeth Dons Christensen.

Ild mellem mennesker
Elisabeth Dons Christensen har også mange gode oplevelser ved at være biskop - blandt andet, når hun diskuterer kristendommen og kirken med menighedsråd, præster og andre engagerede mennesker.

- Man kan ikke få engagement uden, at der også er ild mellem mennesker, siger Elisabeth Dons Christensen.

Når hun har skullet løse opgaver, er hun blevet nogle erfaringer rigere: Biskoppen har fundet ud af, at Djævelen findes i detaljen.

Fortsættes nedenunder ...

... Fortsat

Djævelen i detaljen
Elisabeth Dons Christensen har erfaret, at jobbet som biskop også kræver ledelse:

- Når man skal løse en opgave eller foreslå noget offentligt, skal man have gennemtænkt alt. Jeg er blevet mere opmærksom på, at Djævelen sidder i detaljen, siger Elisabeth Dons Christensen.

- Alle skal informeres, og man skal tænke sig om og huske, hvem det rammer. Det med information og at prøve at få alle parter med er noget, jeg har lært efterhånden, lyder det fra Ribes biskop.

Økonomi og forandringer
Elisabeth Dons Christensen ser to store udfordringer ved jobbet som biskop: Fokus på folkekirkens økonomi og forandringerne i de små sogne.

- Jeg ønsker, vi skal vægte forkyndelse og formidling af kristendommen meget mere. I disse tider kan vi ikke bare administrere videre og bruge vores penge til bygninger, vedligehold, kirkegårde, gravsteder og så videre. Vi er nødt til at få drejet økonomien lidt mere over mod indholdssiden, siger Elisabeth Dons Christensen.

Den anden udfordring er noget af det sværeste ved jobbet, fortæller biskoppen i Ribe.

- Det har været svært hver gang, jeg har skullet sammenlægge sogne eller pastorater, når der skulle spares. For det gør ondt ude i menighederne. Det er en stor udfordringer, når de enkelte menigheder og sogne skal prøve at ændre sig. Hvis man for eksempel skal nedlægge en præstegård, det er bestemt ikke rart, siger hun.

- Jeg er biskop i et stift, hvor der er mange landsogne, og hvor befolkningen bliver tyndere til tyndere. Når mange flytter til byerne, er man nødt til at kigge på, hvad man så skal gøre. Og det gør ondt, for ofte er kirken det sidste, man har tilbage - skolen er allerede nedlagt, siger Elisabeth Dons Christensen.

Næsten from
Der er mange gode oplevelser ved jobbet. Når Elisabeth Dons Christensen tager på gudstjenestebesøg finder hun stor glæde.

- Når gudstjenesten er, som den skal være, og præsten er nærværende og forkynder evangeliet, og menigheden er til stede, bliver jeg lykkelig. Når unge præster fungerer rigtig godt sammen med menighedsrådet, så bliver jeg næsten from, siger hun.

Elisabeth Dons Christensen mener selv, at hendes sigte med jobbet er at lære den næste generation om kristendommen.

- Vi må erkende, at formidlingen fra forældre til børn eller fra skole til elever ikke eksisterer i så høj grad længere, og så må kirken selv tage affære. Det kommer ikke af sig selv. Gud har givet os en opgave, siger Elisabeth Dons Christensen.

København skal have en ny biskop. Men hvad venter afløseren for Erik Norman Svendsen? Kristeligt Dagblad har spurgt de ni andre biskopper om godt og dårligt ved jobbet. Læs næste afsnit om en uge.