Prøv avisen

Fischer-Møller: Vi øver os i at spille i orkester

Biskop i Roskilde Stift, Peter Fischer-Møller. - Foto: Mette Frandsen

Som den nyeste biskop i klubben er Peter Fischer-Møller ved at lære sit stift at kende og løfte arven efter den markante Jan Lindhardt

Klager har været det sværeste sager at håndtere, men der har heldigvis kun været tre i løbet af Peter Fischer-Møllers første 11 måneder som biskop i Roskilde Stift.

Han nyder til gengæld at lære arbejdet at kende.

- Jeg har ikke været i alle hjørner, men jeg har været rigtig meget rundt til menighedsråd og præster. Det første års tid handler det om at lære stiftet og arbejdsgangene at kende. Målet er at få opbygget en gensidig tillid. Hvis det lykkes, er der rigtig mange ting, der bliver lettere fremover, siger Peter Fischer-Møller.

Han overtog posten som biskop i Roskilde 1. maj sidste år og har altså snart været et år i jobbet.

For deres skyld
Peter Fischer-Møller vil særligt gerne sende et klart signal til de nye medlemmer af menighedsrådene, som blev valgt i november.

- Jeg vil gerne sende et signal om, at vi her på stiftet ikke er her primært for at kontrollere og fortælle, hvis der er noget galt. Menighedsråd og præster skal vide, at vi er her for deres skyld, siger Roskildes biskop.

Han mener, at de adskilte sogne godt kunne lære noget af at arbejde sammen.

- For mange præster har arbejdet været et solistarbejde. Nu øver vi os i at spille som et orkester. Der er stadig flere, som finder ud af, at der er en række opgaver, der løses bedre i samarbejde, siger Peter Fischer-Møller.

- Jeg er dog ikke dirigenten, jeg er i højere grad koordinator. Der er nogle andre, som skriver partituret, og ude i lokalområdet spiller man musikken, siger han.

Fortsættes ...

... FortsatTaler stadig med Lindhardt
Peter Fischer-Møller vandt bispevalget i Roskilde sidste år og overtog posten efter den markante Jan Lindhardt.

De to taler stadig sammen - dog ikke så meget om jobbet som biskop.

- Jeg øver mig i at tackle pressen. Det er i stigende grad blevet en opgave, fordi journalisterne måske meget naturligt spørger biskopperne om meget mere, end man gjorde tidligere. Jan Lindhardt var enormt dygtig og modig til at formulere tingene skarpt, kort, overraskende, og Jan har også haft meninger om utroligt mange forskellige ting, siger Peter Fischer-Møller.

- Jeg har ikke altid været enig, men det har været spændende at læse hans udmeldinger. Jeg er lidt mere 'på den ene side og på den anden side' og har ikke så let ved de korte og skarpe formuleringer, som journalister elsker.

'Paradisets have'
Selvom Peter Fischer-Møller selv valgte at søge væk fra stillingen som præst i den lille landsby Terslev, savner han alligevel livet som sognepræst.

- Jeg var der i 24 år og var kolossalt glad for det. Jeg havde aldrig troet, jeg skulle derfra, før jeg skulle pensioneres. Jeg savner da det at virke som præst, hvor man kender menneskene, døber børnene, bøvler med konfirmanderne, vier brudeparrene og begraver de gamle, siger han.

- Men det vidste jeg, da jeg stillede op som bispekandidat, også at jeg skulle forlade 'paradisets have' i Terslev. Der er nu også en dejlig have i Roskilde, siger Peter Fischer-Møller.

Socialt menneske
Som biskop har han allerede fået andre gode oplevelser.

- Der har været en håndfuld. Roskilde Stift har et stort konfirmandarrangement, hvor vi i november tog imod 4.000 konfirmander i domkirken. Da alle sang med, så det sang under hvælvingerne, tænkte jeg 'yes, det gik', og det var fantastisk, siger han.

Derudover er Peter Fischer-Møller glad for sine medarbejdere på stiftet.

- Jeg er et rimeligt socialt menneske, og jeg synes, det er en fornøjelse at være en del af en arbejdsplads, siger han.

Peter Fischer-Møller, 52 år er provst i Ringsted-Sorø Provsti. – Foto: Leif Tuxen.