Prøv avisen

Holm: Gode egenskaber hos en biskop

Kjeld Holm har valgt tre egenskaber, han mener, er vigtige at være i besiddelse af som biskop

LydhørMan skal kunne udvise stor lydhørhed og kunne lytte til folk. Det allervigtigste er nok ikke at være højrøvet. Når man kommer ud, kan det godt være, at man synes, det er et mærkværdigt argument. Men man skal have den fleksibilitet, at man lytter til mindre begavede argumenter.

Skære igennem

Man skal kunne skære igennem og sige: Nu har vi drøftet den her sag i lange tider, og vi har været hele vejen rundt. Nu skal der træffes en beslutning.

Lidt hårdhudet

Man skal ikke være overfølsom. Man skal kunne tåle at blive hængt ud i pressen. Man skal ikke være søvnløs over, at nogen bliver sur over noget. Det nytter ikke. Man må ikke bære nag, man må lade som ingenting og tage en ny sag forfra. Som jeg sagde til nogle venner, vænner jeg mig aldrig helt til at blive hængt ud i pressen. Men de svarede, at det var godt, for så var jeg ikke blevet for hårdhudet.