Prøv avisen

Karsten Nissen: Intet bedre job i verden

Biskop i Viborg Stift, Karsten Nissen. - Foto: Peter Kristensen.

En af de sværeste ting ved jobbet som biskop er at få folkekirkens budskab frem i debatten, siger Karsten Nissen, der har været gennem mediemøllen i sager om kreationisme og håndtryk til kvindelige præster

Karsten Nissen har holdt utallige prædikener gennem tiden. Og han har haft adskillige gode oplevelser i løbet af sine små 13 år som biskop.

Men når han tænker tilbage på jobbet, er der dog nogle ting, som skiller sig ud. Blandt andet da han skulle prædike ved Folketingets åbning i 2001 - første gang, de danske politikere blev samlet, efter terrorangrebene på World Trade Center og Pentagon i USA kostede tusindvis af menneskeliv.

- Det var en meget intens situation. Hvordan skulle man nu svare igen? husker Karsten Nissen.

Amerikanernes svar kom få dage senere, da USA indledte bombardementet af Afghanistan.

Gennem mediemøllen
Karsten Nissen har været biskop siden 1996, og flere gange har han været en tur gennem mediemøllen.

Særligt husker han sagen med mandlige præster, der ikke ville give håndtryk til kvindelige kolleger.

- Jeg synes, det var en besværlig og træls diskussion. Men jeg er glad for, at vi fik en god løsning, og nu er der ingen tvivl om, at der er fuld ligeberettigelse, siger Karsten Nissen.

Han mener, det er vigtigt at være klar i sine udmeldinger.

- For nogle år siden sagde jeg i Jyllands-Posten, at der var nogle spændende tanker i 'intelligent design'. Jeg er ikke kreationist, og jeg mener ikke, at der skal undervises i intelligent design i skolerne. men jeg tror på, at Gud har skabt verden, selvom jeg ikke tror, det skete på seks dage, siger Karsten Nissen.

Fortsættes nedenunder ...

... fortsat Gud har skabt verden
I den offentlige debat bliver kreationisme - troen på, at livet på jorden er skabt af Gud som beskrevet i Bibelen - ofte opfattet som uforsonlig med eksempelvis teorien om, at mennesket har udviklet sig fra aberne.

- Det var en udfordrende debat, hvor alt var sort og hvidt, og hvor man blev kørt gennem en mediemaskine, fordi man mener, at Gud har skabt verden. For mig er det ikke afgørende, om han har skabt mennesket ud fra en klump ler eller fra en abe. Det var svært at få igennem, siger Karsten Nissen.

Han mener, at det sværeste ved jobbet som biskop er, at folkekirken ikke er klædt tilstrækkeligt på til at få sine budskaber ud i det offentlige rum.

Holder ord
I Viborg Stift er der et mediesamarbejde med provstierne, og Karsten Nissen understreger, at biskoppen kan løfte en del af opgaven med klar kommunikation.

- At folk ved, hvor de har en. At man kan tåle at blive modsagt og har respekt for andre synspunkter, at man ikke har skjulte dagsordner, og at man holder ord, siger Karsten Nissen.

Det er et hjerteanliggende for ham, at medlemmerne af menighedsrådene ikke bliver skræmt væk af administrative opgaver - men i stedet får lov at arbejde med folkekirkens budskab. Karsten Nissen mener, at der både skal være plads til andre religioner - samtidig med at folkekirken forpligter sig til at missionere.

- Med de kulturelle ændringer, hvor syntesen mellem kristendom og kulturen er ved at bryde sammen, er det vigtigt at gøre noget for at bevare folkekirken som en fælleskirke, siger han.

Aggressiv ateisme
Folkekirken er nødt til at tilpasse sig ændringerne i samfundet, som blandt andet kommer til udtryk i den seneste tids debat om fadervor i folkeskolen.

- Hele diskussionen om fadervor viser en helt ny aggressiv form for ateisme, som vi er nødt til at forholde os til. Den viser en kulturel forandring. Det har været vanskeligt at holde fast over for offentligheden, at man kan gå ind for islams ret til at være her som religion og nødvendigheden for dialog - og så samtidig sig forpligte sig til mission over for islam, siger Karsten Nissen.

Han mener, at både medierne og folkekirken selv bærer ansvaret for, at de kirkelige spørgsmål ofte bliver fremstillet sort-hvidt i debatten.

Intet bedre job i verden
Selvom der gennem tiderne både har været en spændende tur om religionsmøde til Kairo og diskussioner om salmebogen med tidligere kirkeminister Tove Fergo, sætter Karsten Nissen mest pris på at diskutere folkekirkens opgaver med præster og menighedsråd.

- Jeg kunne ikke ønske mig noget bedre job i verden, siger han.

Som tidligere domprovst kendte Karsten Nissen arbejdsbyrden, men han blev alligevel overrasket over en ting, da han begyndte jobbet som biskop.

- Jeg tror, enhver ny biskop bliver overrasket over, hvordan ens meninger pludselig bliver så vigtige for andre mennesker. Dem har vi jo altid haft, siger han.

Selvom jobbet som biskop fylder meget, sætter Karsten Nissen stor pris på at dyrke gymnastik, cykling eller roning.

- Man skal ikke bilde sig ind, at man så bliver en anden. Jeg har ikke gjort det for at slippe for min rolle, men fordi jeg gerne vil. Det er en del af mig. Og jeg er glad for at have venner, som er venner, fordi jeg er Karsten og er med i saunaen og cykelklubben, siger han.

København skal have en ny biskop. Men hvad venter afløseren for Erik Norman Svendsen? Kristeligt Dagblad har spurgt de andre biskopper om godt og dårligt ved jobbet. Læs næste afsnit om en uge.

Biskop i Viborg Karsten Nissen ­deltager i weekendens konference. – Foto: Peter Kristensen.